Nytt om varuförsörjning v53 2020

Detta nyhetsbrev om varuförsörjning är en del av projektet Robust varuförsörjning. MediCarrier är avsändare och innehållet produceras i samverkan med SF Upphandling och vårdgivarna.

Det har varit stabila leveranser till vården under julhelgen och mellandagarna. Vi har planerat för fortsatt högt tryck och stora beställningsvolymer och så har det också blivit. Det finns gott om skyddsutrustning.

Det är inte så mycket nyheter om produkter i detta nummer. Vi gör därför några nedslag i aktuella ämnen. Det finns även en intervju med vd:n för Timik, en av Region Stockholms leverantörer.

Vi påminner också om öppettider och leveranser under helgerna, eftersom många samtal till kundtjänst handlar om det.

Jag önskar er alla ett Gott Nytt År!

Annika Berthold,
vd MediCarrier
annika.berthold@sll.se

Läget inom varuförsörjning vecka 53

Leveranser av förbrukningsartiklar för pandemivaccinering

MediCarrier har levererat förbrukningsartiklar till läkarorganisationer som genomfört de första vaccinationerna på SÄBOs i mellandagarna. Redan i början av juni påbörjades ett arbete i samverkan mellan HSF, SF Upphandling, Strategiskt Inköp och MediCarrier för att säkerställa förbrukningsmaterial för pandemivaccineringen. Utifrån HSFs beslut om artiklar och volymer lade MediCarrier i juli stora beställningar på sprutor och kanyler och annat som behövs för såväl pandemivaccinering, som säsongsvaccineringen och det löpande behovet i vården. Det ökade behovet av skyddsutrustning har också tagits med i planeringen. I takt med att vaccin blivit godkända och starten av vaccinering närmat sig, har arbetet intensifierats. Nya och/eller fler artiklar har beställts för att anpassa till olika vaccin och antal doser.

Förutom att avropa och lagerhålla förbrukningsartiklar, hanterar MediCarrier även distribution av dessa. Nya vaccinatörer tillkommer, som behöver bli kunder hos MediCarrier för att kunna beställa de artiklar som behövs för vaccinationsuppdraget.

Lång användning av NIV-masker kan kräva variation

Av Eva Losman-Ragnå SF Upphandling

Behandlingen av covidpatienter har under pandemins andra våg inneburit ett ökat behov av produkter för non-invasiv behandling. Fler patienter behandlas också med non-invasiv mask under en längre period. Även om maskerna i samband med upphandlingen är testade för komfort som en del av funktionskraven, kan obehag och även tryckskador uppstå av långvarig användning av samma produkt. Frågan har diskuterats med covid-IVA i Solna där logistikansvariga och sjukgymnaster har lämnat några tips.

Ett första steg är att redan vid uppstart av NIV-behandling avlasta och skydda huden på näsrygg och ev. också kinder med ett tryckavlastande förband.

Det finns också olika NIV-masker i MediCarriers sortiment att växla mellan. Varianterna finns att se i MediCarriers webbkatalog med både text och bild (framför allt på sidorna 43 tom 48). Skriv NIV-mask i sökrutan.

Om ”näsa-/munmask” används kan det t ex vara aktuellt att växla med en helmask efter en tids användning. För en av maskerna finns också en utbytesdel till masken (”under nose”) som avlastar näsryggen och lägger trycket på anda punkter i patientens ansikte. Vi vill därför uppmuntra till att utforska de alternativ som erbjuds.

MediCarrier leveranser under nyår och trettondedag jul

MediCarrier har alltid produktion måndag till fredag, även röda dagar. Sedan 6 december har vi även ett nattskift, vilket innebär produktion dygnet runt, fem dagar i veckan.

Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus, Södersjukhuset, Södertälje sjukhus och Capio S:t Görans sjukhus får leveranser även röda dagar.

För övriga kunder sker inga leveranser på röda dagar. De kunder vars ordinarie leveransdag infaller på röd dag kan beställa leverans på annan dag. Se instruktioner.

Kundtjänst öppettider under helgerna

MediCarrier kundtjänst har öppet alla vardagar. Kundtjänst har stängt julafton, juldagen, nyårsafton, nyårsdagen och trettondagen. Se mer information om öppettider här.

Pandemin ur en leverantörs perspektiv: Intervju med Timiks VD Thomas Långberg

av Love Lönnroth, bitr projektledare Robust varuförsörjning

Vad gör Timik?
Timik AB är en del av Timik Group, ett nordiskt hälso- och sjukvårdsföretag med fokus på medicintekniska produkter och utrustning för diagnostisering och behandling av akuta och kroniska sjukdomstillstånd. Vi har särskilt fokus på produkter inom anestesi, infusion, pre-hospital, ventilation och neonatal vård.

Vilka har varit de största utmaningarna för er under pandemin?
Den första och svåraste utmaningen var att värdera hur mycket produkter och förbrukningsmaterial vi skulle behöva beställa hem. Hur mycket skulle regionerna beställa? När jag ser tillbaka på mail och korrespondens med regionerna i landet så flaggade vi ganska tidigt för leveransstörningar. Vi förstod redan i början på mars att det skulle bli problem för oss givet hur världsläget började utvecklas och det larmades för stopp i transportleden i Europa. De sista två veckorna i mars fick vi in beställningar motsvarande årsförbrukningar på många artiklar. Vi hade tagit höjd för att det skulle behövas mycket, men inte så mycket. Leverantörerna hade i sin tur stora problem att hänga med i en tillverkningstakt som motsvarade det gigantiska globala behovet som uppstod på några veckor och som sen har varit konstant.

Sen har det varit en lång och tuff kamp och dagliga möten och avstämningar internt hos oss, tillsammans med kunder och med tillverkarna om prognoser och behov för kommande månader. För en produkt som normalt tar 1 vecka att ta hem fick vi nu inte längre något beräknat leveransdatum. ”Era varor kommer men vi kan inte säga när”. Svar som inte var tillfredställande vare sig för oss eller för beställarna. Både tillverkarna och vi som distributör har försökt vara solidariska och fördelat det som tillverkas efter behov, eftersom efterfrågan har varit så mycket större än tillgången.

Hur har ni ställt om för att möta utmaningarna?
Det har sedan i mars inte varit aktuellt för oss att besöka kunder och visa upp produktsortiment som normalt. Vi har istället omorganiserat oss i team som jobbat stenhårt med att förstå regionernas behov, hitta alternativa produkter och tillfälliga ersättare, ibland från andra källor än våra ordinarie. Vi i företaget har på helt nya sätt samarbetat mellan våra olika verksamhetsgrenar för att få hem så mycket produkter som bara möjligt, så snabbt som möjligt.

Hur har samarbetet med Region Stockholm fungerat under pandemin?
Vi startade en dialog med MediCarrier i mitten på mars om vilka artiklar som troligen skulle behövas i vården av Covid-19. Tillsammans med MediCarriers avropare Caroline Tisell gjorde vi listor som blev till stora beställningar. Region Stockholm var tidigast i landet på att beställa stora volymer. Vi upplever att alla från avtalscontrollers, till upphandlare och avropare har varit vakna i situationen och förstått oss liksom vi förstått deras utmaningar. Vi har i stort sett daglig kontakt med MediCarrier och sedan lång tid också veckovis avstämning med SF Upphandling för att hitta lösningar på leverans av kritiska produkter. Vi har från båda sidor utsatts för en situation som är unik och närmast ett krigsliknande tillstånd som jag tycker att vi från båda håll på ett smart sätt samarbetar oss igenom.

Har leveranssituationen blivit mer stabil, eller ser ni fortsatta utmaningar?
I ”fredstid” utan corona så har vi endast några enstaka artiklar i hela Norden som är utsatta för leveransstörningar. Idag har vi mer än 50 artiklar som har restnotering, varav 13 artiklar till Region Stockholm.

Tillverkarna brottas med att medarbetarna är slitna och blir sjuka. De jobbar i treskift och det sliter på folk. Både i Sverige och ute i världen så är det långt ifrån lugnt. Vi ser ett ljus i tunneln men först när vaccineffekten kommer och trycket minskar på vården kan det bli mer stabilt.

Nyhetsbrevet ges ut av MediCarrier i samverkan med SF Upphandling och vårdgivare inom Region Stockholm.

Ansvarig utgivare: Annika Berthold, annika.berthold@sll.se

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Select list(s)*

Loading