Nytt om varuförsörjning v52 2020

Detta nyhetsbrev om varuförsörjning är en del av projektet Robust varuförsörjning. MediCarrier är avsändare och innehållet produceras i samverkan med SF Upphandling och vårdgivarna.

För corona-viruset och varuförsörjningen spelar det ingen roll att det är jul. Det är ett oerhört tryck på vården och därmed även på varuförsörjningen. MediCarrier levererar till akutsjukhusen måndag till fredag året runt. Vi har även en beredskapsfunktion som är tillgänglig dygnet runt, året runt. Om det uppstår en akut situation när MediCarrier är stängt, så ska vården vända sig till Region Stockholm tjänsteman i beredskap (TIB). I första hand försöker man lösa situationen genom att omfördela mellan vårdgivare. Om inte det fungerar så kontaktar TIB MediCarriers beredskapsfunktion, som i sin tur kallar in personal.

Jag vill också upprepa samma budskap som i tidigare nyhetsbrev – MediCarrier har gott om skyddsutrustning! Jag uppmanar alla kunder att beställa ofta och jämnt. Då hinner vi fylla på plocklagret från våra externlager, vilket minskar risken för tillfällig rest.

Önskar er alla en fortsatt God Jul!

Nästa nummer kommer på nyårsdagen.

Annika Berthold,
vd MediCarrier
annika.berthold@sll.se

Läget inom varuförsörjning vecka 52

Uppdaterad rekommendation om användandet av munskydd och visir

Som tillfällig åtgärd för att ytterligare förebygga vårdrelaterad covid-19 och för att minska risken för asymtomatisk smitta rekommenderar Stockholms smittskyddsläkare all personal sedan en tid tillbaka att använda heltäckande visir och munskydd under hela arbetspasset.

Den rekommendation för personlig skyddsutrustning och source control från Region Stockholm som publicerades den 11 december har nu uppdaterats och utvidgats med ett avsnitt med ”frågor och svar” för att förtydliga rekommendationen. Mer info.

Brist på varuvagnar

MediCarrier har brist på vagnar. Det beror på de extraordinärt stora beställningarna. Konsekvensen blir att vissa leveranser sker på pall. Vagnsbrist orsakar merarbete för både kunderna och MediCarrier. MediCarrier har därför köpt fler vagnar under året och har flera extra hämtningar varje dag. Vi ber kunderna att packa ur vagnarna så snabbt som möjligt.

Värmejackor har levererats

Det råder brist på värme- och frysjackor sedan en tid tillbaka. Leverantören Stockmovers har levererat ett första parti värmejackor till MediCarrier. Dessa har levererats till beredskapsförråden för fördelning efter behov. Ett nytt parti är beställt.


Nytt långärmat förkläde

Från och med vecka 53 kommer MediCarrier att leverera långärmat förkläde med artikelnummer COR205 med tillfälligt tillstånd som ersättare för COR299. Produktinformation om COR205 hittar du här.

MediCarrier leveranser under jul, nyår och trettondedag jul

MediCarrier har alltid produktion måndag till fredag, även röda dagar. Sedan 6 december har vi även nattskift söndag till fredag.

Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus, Södersjukhuset, Södertälje sjukhus och Capio S:t Görans sjukhus får leveranser även röda dagar.

För övriga kunder sker inga leveranser på röda dagar. De kunder vars ordinarie leveransdag infaller på röd dag kan beställa leverans på annan dag. Se instruktioner.

Kundtjänst öppettider

MediCarrier kundtjänst har öppet alla vardagar. Kundtjänst har stängt julafton, juldagen, nyårsafton, nyårsdagen och trettondagen. Se mer information om öppettider här.

 

Vad säger leverantörerna om läget under pandemin?

Av Eva Losman Ragnå, SF Upphandling

Under hösten gjorde SF Upphandling ett arbete för att bättre förstå vilka utmaningar våra leverantörer haft att hantera under pandemin. Vi genomförde drygt 20 djupintervjuer och skickade en enkät till 50 leverantörer. Det viktigaste som framkom var följande:

En extrem efterfrågeökning
På några veckor beställde Region Stockholm mer än en normal årsförbrukning av vissa produkter. Resten av världen var också på jakt efter samma produkter. Leverantörerna löste detta bland annat genom att minska sitt sortiment så att de kunde producera en större mängd av de produkter som var mest nödvändiga. Det här betydde att vissa produkter som inte var väsentliga för covidvården slutade tillverkas. Det gällde till exempel vissa filterstorlekar som används i vården av barn som prioriterades ner till förmån för filter som används i vård av covidpatienter.

Produktionsproblem
Utöver ren produktionskapacitet, som kunde hanteras genom att öka med flera skift, blev det problem för produktionen när hela samhällen stängdes ned eller personal blev sjuk. Vissa leverantörer har lyckligtvis kunnat ta nya produktionsanläggningar i bruk tidigare än planerat och på det sättet kunnat skala upp sin produktion.

Brist på sms och andra material
Många fabriker fick problem när råvaror inte kom fram på grund av logistikproblem eller till och med tog slut. Ett exempel är sms-material som används för en mängd produkter i vården, bland annat munskydd, sterila operationsrockar och filter, vilket ledde till att produkter som använder sms-material och inte är absolut nödvändiga för covidvården, som t ex värmejackor, slutade tillverkas.

Transporter
Utöver problemet med att få fram råmaterial och komponenter till fabrikerna var det svårt att frakta varorna globalt. När flygresorna ställdes in drabbade det även flygfrakten eftersom den mesta flygfrakten går med passagerarplan. Förutom brist på flygfrakt tampades leverantörerna med allt från brist på containrar och fullbokade fartyg till stillastående fordon på grund av sjuka chaufförer eller stängda gränser. I kritiska fall specialchartrades flygplan, men det fanns inte någon ekonomisk eller praktisk möjlighet att hantera annat än mindre mängder gods den vägen.

Information
Med speciallösningar för hur varor producerades och levererades gick många leverantörer ifrån sina ordinarie rutiner. En följd av det blev att informationsflödet inte alltid hängde med. Produkter som lagts på ett tåg kunde inte spåras på samma sätt som de normala fartygsfrakterna.

Politiska beslut
Mer än en leverantör har vittnat om hur politiska beslut i olika länder påverkade vad som kunde levereras till oss i Region Stockholm. Tidiga försök att stoppa export från vissa länder i Europa hanterades snabbt av EU, men USAs beslut att behålla inhemskt producerade varor för den egna marknaden var i flera fall svårare att rå på.

Allokering
Leverantörerna arbetade intensivt med att förstå var produkterna behövdes som mest när de inte räckte till alla. Tillverkarna allokerade (fördelade) produkterna mellan länderna och distributörerna allokerade mellan olika kunder. På det sättet konkurrerade Sverige med andra länder och Region Stockholm konkurrerade med andra kunder i norra Europa om att få leveranser. I Sverige hade leverantörerna ett visst stöd i varandra och frågan diskuterade löpande inom branschorganisationen Swedish Medtech.

Oturlig tajming
Ovanpå pandemisituationen så startades i Region Stockholm ett nytt anestesi/IVA-avtal under våren med runt 1700 produkter, varav flera var extra kritiska för covidvården. För att säkra tillgängligheten på produkter förlängdes även det gamla avtalet, vilket medfört merarbete hos både SF Upphandling och MediCarrier på grund av att det varit extra många artiklar att hantera. Upphandlingar planeras och genomförs i normalfallet över flerårscykler, vilket gör att den plötsliga krisen på grund av pandemin ställt stora krav på snabb anpassning av de tröga och regelstyrda processer som upphandlingar är i normalfallet.

PDF: Varuförsörjningsläget_Region Stockholm

Nyhetsbrevet ges ut av MediCarrier i samverkan med SF Upphandling och vårdgivare inom Region Stockholm.

Ansvarig utgivare: Annika Berthold, annika.berthold@sll.se

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Select list(s)*

Loading