Nytt om varuförsörjning v51 2020

Detta nyhetsbrev om varuförsörjning är en del av projektet Robust varuförsörjning. MediCarrier är avsändare och innehållet produceras i samverkan med SF Upphandling och vårdgivarna.

Det brukar alltid vara högt tryck inför julhelgen, men mängden beställningar till MediCarrier är nu på rekordnivå. De nya riktlinjerna att använda munskydd och visir i vården under hela arbetspasset driver ytterligare på efterfrågan. Det finns gott om munskydd och visir! Jag ber er därför att lägga normala beställningar för att hjälpa oss att hantera den stora efterfrågan. Det ryckiga beställningsmönstret kan orsaka tillfällig brist när vi inte hinner fylla på från externlagret. Kunden får då sin beställning på nästa leveransdag. Om det är bråttom kan man kontakta kundtjänst och få en snabborder på en mindre kvantitet. Men vi är tacksamma om man nyttjar den möjligheten med måtta eftersom det tynger ner produktionen ytterligare.

MediCarrier har ett lager av skyddsutrustning motsvarande minst 3 månaders prognosticerad förbrukning. Alla vårdgivare i Region Stockholms regi har dessutom skyddsutrustning motsvarande minst en veckas prognosticerad förbrukning, vilket är en trygghet i det läge vi nu befinner oss i.

Annika Berthold,
vd MediCarrier
annika.berthold@sll.se

Läget inom varuförsörjning vecka 51

Tillfälliga störningar i leveranser till vissa kunder

IT–problem som påverkade utskrift av etiketter och följesedlar, orsakade störningar i produktionen i några timmar under torsdagen. Konsekvensen är att några kunder fick sina leveranser med handskrivna packetiketter. Störningen innebar också förseningar i vissa leveranser. MediCarrier förstärkte kvälls- och nattskiftet för att komma ikapp. IT-problemen är åtgärdade. Vi beklagar de kunder som drabbats av störningen.

Nya riktlinjer: Använd alltid visir och munskydd

Foto: H Shaw, Unsplash

Smittskyddsläkaren rekommenderar starkt att all personal inom hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg samt tandvård alltid använder heltäckande visir och vätskeresistent kirurgiskt munskydd IIR. Läs mer på vårdgivarguiden.

Gott om munskydd och visir på lager

MediCarrier har köpt in mycket stora mängder munskydd, visir och annan skyddsutrustning och någon risk för brist finns inte. Däremot kan tillfälliga bristsituationer uppstå när en vara tar slut på MediCarriers plocklager och behöver fraktas från externt lager där en stor del av de inköpta varorna finns. Vi uppmanar därför våra kunder att lägga mindre beställningar till MediCarrier ofta. Läs mer här.

Visir som finns att beställa

Det finns två olika beställningsbara visir, ett flergångsvisir som är bra för korta intervall (COR 296) och ett engångsvisir som fungerar för längre intervall (COR 297). Mer information om beställningsbar skyddsutrustning.

Munskydd som finns att beställa

Munskydd av modell öronband och knytband har beställts från tre olika leverantörer för leveranser under februari till april. Två av leverantörerna är ramavtalsleverantörer och en har tidigare levererat munskydd till Command Center.

Tre munskydd finns nu beställningsbara:

• COR298 Kirurgiskt munskydd IIR med öronband
• 64228 Kirurgiskt munskydd IIR med öronband (ersättningsartikel levereras)
• 61987 Kirurgiskt munskydd IIR med knytband (ersättningsartikel levereras)

Så här ser det ut när artiklar i ordinarie sortiment inte är beställningsbara

Ett antal artiklar i ordinarie sortiment är restnoterade, t ex munskydd och visir. Vid långvarig restsituation kan sådana artiklar passivsättas, dvs är inte beställningsbara, i ClockWork och MediCarriers webshop. I MediCarriers katalog är dessa artiklar ”gråade”, se exempel nedan. Mer information om beställningsbar skyddsutrustning.


Om det finns en tillfällig ersättare för en restnoterad artikel, så kan MediCarriers kundtjänst upplysa om det. Men om vårdens expertgrupper inte har utsett en tillfällig ersättare, så måste MediCarriers kundtjänst hänvisa kunder som frågar till ansvarig avtalscontroller hos SF Upphandling. SF Upphandling är i sin tur beroende av att vårdens expertgrupp utser en tillfällig ersättare i det befintliga sortimentet, eller att en tillfällig ersättare upphandlas.

Förbrukningsprodukter till vaccination mot pandemin

Illustration: Pixabay

Förberedelserna fortsätter framåt. När Region Stockholm får vaccin kommer en lista med specifika förbrukningsartiklar och eventuell beredningsanvisning publiceras på Vårdgivarguiden. När er enhet blivit tilldelade vaccin var noga och kolla upp om vaccinet kräver speciella förbrukningsartiklar som ni behöver beställa.

Nyheter om vaccination publiceras löpande på Vårdgivarguiden.

MediCarrier leveranser under jul, nyår och trettondedag jul

MediCarrier har alltid produktion måndag till fredag, även röda dagar. Sedan 6 december har vi även ett nattskift, vilket innebär produktion dygnet runt, fem dagar i veckan.

Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus, Södersjukhuset, Södertälje sjukhus och Capio S:t Görans sjukhus får leveranser även röda dagar.

För övriga kunder sker inga leveranser på röda dagar. De kunder vars ordinarie leveransdag infaller på röd dag kan beställa leverans på annan dag. Se instruktioner här.

Information om adaptrar till AirLife slutna sugsystem

Timik har meddelat att det kan uppstå tillfälliga brister på Verso Adapter till AirLife slutna sugsystem. Just nu finns det adaptrar hos MediCarrier (både 90° och 45°) som matchar tillgången på sugkatetrar. Skulle den ena adaptern bli restnoterad kan den andra användas som ersättare. Läs mer.

Kvalitetskontroll av produkter under pandemin

Under pandemin har det funnits kvalitetsbrister inom produktgrupper där efterfrågan varit extrem, som munskydd, andningsskydd och visir. Region Stockholm beslutade därför under våren att genomföra extra kvalitetskontroller med tester som genomförs både internt och av externa testinstitut. Utöver testerna har kontroller gjorts av tillverkarnas produktdokumentation för att säkerställa att den är korrekt. Läs mer om kvalitetstesterna.

Tätare leverantörsdialog under pandemin

Av Eva Losman Ragnå, SF Upphandling

Foto: Pixabay

Resurser för varuförsörjningsarbetet

I mitten av mars, i pandemins startskede, tog Serviceförvaltningen Upphandling (SFU) tillsammans med MediCarrier fram en lista över de produkter inom anestesi/IVA-området som var mest kritiska för att vårda Covidpatienter. Vissa medarbetare inom SFU fick i uppdrag att speciellt fokusera på varuförsörjningsproblem som följde av pandemin. Även externa resurser tillsattes.

SFU blev snabbt klara över att flera leverantörer skulle få problem att leverera volymer som motsvarade det extremt ökade behovet. Vi tillsatte därför ett antal så kallade KAM-resurser (Key Account Managers) för att fördjupa dialogen med de mest prioriterade leverantörerna och vara bryggan över till MediCarrier och, i förlängningen, till vården.

Bland leverantörerna identifierades 30 st som alla hade viktiga artiklar med på den lista över kritiska produkter vi identifierat. De flesta av dessa hade svårigheter med att leverera efterfrågade volymer och att leverera i tid.

Nya problem krävde en fördjupad dialog

KAMarnas viktigaste insats var att fördjupa de kontakter som redan fanns upparbetade med leverantörerna genom den löpande avtalsförvaltningen. Nu låg fokus på att etablera en tätare relation och därigenom

  • få en bättre förståelse för leverantörernas situation och kapacitet
  • säkerställa att leverantörerna fullt ut förstod Region Stockholms behov
  • gemensamt identifiera brister – helst innan de uppstod
  • snabbt få fram godtagbara ersättningsartiklar

Under sommaren utökades insatserna till att även omfatta operationsartiklar. Tidigare uppskjutna operationer skulle genomföras till hösten och pandemin påverkade även tillgängligheten på vissa operationsprodukter.

Vilka har vi inom SFU arbetat med?

Många leverantörer hade redan i april produkter som uppvisade negativa lagersaldon hos MediCarrier. Det brådskade därför att hitta ersättningsprodukter.

För att åtgärda uppkomna brister involverades våra ordinarie ramavtalsleverantörer, vilka ofta hade konkreta förslag på alternativa produkter.

Kvarstod bristerna efter dialog med ordinarie ramavtalsleverantörer var nästa steg att snabbt identifiera andra leverantörer som kunde leverera motsvarande produkter. Här prioriterades leverantörer som tidigare offererat produkter i anbud, helst sådana som tidigare kliniskt utvärderats och bedömts fungera för att möta vårdens behov, men som ej upphandlats, exempelvis till följd av högt pris.

Om inte heller detta löst problemet var interna kontakter inom SFU/KAM-teamet ofta starten på en bredare sökning. I samtliga dessa fall har kontakter med vården varit av största vikt. Det är till sist där besluten kan tas om en alternativ produkt fungerar eller ej. SFUs etablerade kontakter med specialister inom vården har ofta varit avgörande för att snabbt utvärdera eller testa produkter. Under vår- och sommarmånaderna fick vi också hjälp av Command Center med kontakterna med vården.

KAM-arbetet fortsätter

Nu under pandemins andra våg ser vi resultatet av arbetet med en närmare leverantörsdialog. Självklart har alla aktörer i vårdkedjan hunnit förbereda sig genom att bygga större lager av kritiska artiklar. Men, vi ser också att vi nu, i en allt större utsträckning får tidiga signaler om brister som kan komma att uppstå, så att vi hinner agera i god tid.

Nyhetsbrevet ges ut av MediCarrier i samverkan med SF Upphandling och vårdgivare inom Region Stockholm.

Ansvarig utgivare: Annika Berthold, annika.berthold@sll.se

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Select list(s)*

Loading