Nytt om varuförsörjning v50 2020

Detta nyhetsbrev om varuförsörjning är en del av projektet Robust varuförsörjning. MediCarrier är avsändare och innehållet produceras i samverkan med SF Upphandling och vårdgivarna.

Det är åter ett mycket ansträngt läge för vården med anledning av ökningen av covid-patienter. Vi som arbetar med varuförsörjning har fullt fokus på att säkerställa en störningsfri varuförsörjning. Det finns gott om skyddsutrustning att beställa. Bristartiklar/ varianter fördelas till beredskapsförråd. Nära samverkan sker mellan SF Upphandling, MediCarrier och vården.

Annika Berthold
vd MediCarrier
annika.berthold@sll.se

Läget inom varuförsörjning vecka 50

Leveranser under jul, nyår och trettondedag jul

MediCarrier har alltid produktion måndag till fredag, även röda dagar. Sedan 6 december har vi även ett nattskift, vilket innebär produktion dygnet runt från söndag kl 23 till fredag kl 23:45.

Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus, Södersjukhuset, Södertälje sjukhus och Capio S:t Görans sjukhus får leveranser även röda dagar.

För övriga kunder sker inga leveranser på röda dagar. De kunder vars ordinarie leveransdag infaller på röd dag kan beställa leverans på annan dag. Se instruktioner här.

Värmejackor är på väg

Det råder brist på värme- och frysjackor sedan en tid tillbaka. Leverantören Stockmovers har nu gett besked att de räknar med att kunna leverera ett parti värmejackor till MediCarrier i slutet av vecka 51, kring den 17 december. Dessa kommer att gå till beredskapsförråden för fördelning efter behov.

12 miljoner munskydd beställda

Munskydd av modell öronband och knytband har beställts från tre olika leverantörer för leveranser under februari till april. Två av leverantörerna är ramavtalsleverantörer och en har tidigare levererat munskydd till Command Center.

Tre munskydd finns nu beställningsbara:

• COR298 Kirurgiskt munskydd IIR med öronband
• 64228 Kirurgiskt munskydd IIR med öronband (ersättningsartikel levereras)
• 61987 Kirurgiskt munskydd IIR med knytband (ersättningsartikel levereras)

Skoskydd levereras innan jul

Det är brist på skoskydd i storlekar small och medium. Nu har en av leverantörerna, Procurator, gett besked om att leverans av ett parti skoskydd väntas komma kring den 18 december, som motsvarar mer än tre månaders förbrukning.

Brist på örontermometrar

Örontermometrar är för närvarande restnoterade. Det finns bland annat panntermometrar och oral/axillär på lager. Nu beräknas 600 örontermometrar levereras under december och ytterligare 600 under januari. De örontermometrar som kommer in fördelas manuellt efter behov. Kontakta Lina Grünewald på SF Upphandling för att meddela om behov finns av örontermometer.

[lgc_column grid=”33″ tablet_grid=”33″ mobile_grid=”100″ last=”false”]


Intensivt arbete med att anskaffa vaccinationsartiklar

Intensiva förberedelser pågår inför den kommande massvaccinationen när godkända covidvaccin börjar levereras. Representanter från MediCarrier och SF Upphandling ingår i en arbetsgrupp under ledning av HSF. Mer information om deras arbete läggs löpande ut på Vårdgivarguiden

[/lgc_column]

[lgc_column grid=”33″ tablet_grid=”33″ mobile_grid=”100″ last=”false”]


Samordning av MT-utrustning ger bättre framförhållning

I våras skapades ett nätverk mellan akutsjukhusen som ett forum för att samordna regionens medicintekniska utrustning. Deltagare är sjukhusens MT-ansvariga. För att säkerställa flödet av förbrukningsartiklar och tillbehör till utrustningarna deltar också både MediCarrier och Serviceförvaltningens Upphandlingsavdelning i arbetet.
Foto: James Heilman, MD, CC BY-SA 4.0

[/lgc_column]

[lgc_column grid=”33″ tablet_grid=”33″ mobile_grid=”100″ last=”true”]


Ökad servicegrad hos MediCarrier

Jämfört med våren har leveransförmågan som mäts genom servicegrad (andelen orderrader som levereras på rätt dag) varit betydligt bättre under de senaste månaderna. Det beror dels på att MediCarrier har ökat sina lager kraftigt, dels på att leverantörerna har arbetat för att skapa en robustare leveranskedja. Servicegraden är sedan augusti tillbaka på normalnivå >98%. Lägsta nivån var 87% i april.

[/lgc_column]

Hantering av varuförsörjning inom Danderyds sjukhus

Johanna Albert, docent, DS
deltar i projekt Robust Varuförsörjning

Pandemin sedan i början av våren har medfört att Danderyds sjukhus, liksom alla andra vårdinrättningar, har behövt lägga mer resurser och utveckla logistiken för att förse medarbetarna med förbrukningsartiklar och skyddsutrustning.

För att möta efterfrågan av sterila förbrukningsartiklar har Danderyds sjukhus ett centralt sterillager. Här lagerhålls ungefär 8000 olika sterila förbrukningsartiklar framför allt för IVA, HIA och akuten.

Det sterila lagret har som mål att ha 7-10 dagars förbrukning av olika artiklar. Man har nu under hösten fått öka beställningarna på flera av produkterna. Senaste veckan har det varit tydligt att det skett en ökning av blodgassprutor och förfyllda 10 ml natriumkloridsprutor varför man gjort ökade beställningar av dessa artiklar. Behoven av varor varierar när behandlingarna eller antalet patienter ändras. Medarbetarna på det sterila lagret behöver ständigt ha koll för att snabbt beställa hem artiklar där förbrukningen ökar.

För att ha aktuella lagersaldon har man ett väl fungerande system till stöd där man scannar både det som kommer in och det som lämnar lagret så att beställning sker när man kommit till ca. 50 % av det man vill ha i lager.

Beredskapsförrådet är ett komplement

Som komplement till Sterilförrådet och MediCarriers leveranser har Danderyds sjukhus sedan i våras även ett beredskapsförråd. Det lagerför drygt en veckas förråd av skyddsutrustning, några av de artiklar som fördelas ut av MediCarrier och visst MT-förbrukningsmaterial. Där hanterar man även flergångsmasker, ger information om ersättningsartiklar, hanterar reklamationer, m.m. Vården beställer själva alla dessa artiklar från MediCarrier enligt normal rutin och får dem levererade till avdelningarna, men vid brist pga hög åtgång eller när MediCarrier restnoterar en artikel kan produkterna hämtas i beredskapsförrådet som har öppet en timme om dagen. Man kan också hämta artiklar övriga tider på dygnet genom att kontakta ordningsvakten på sjukhuset.

Prenumerera på nyheter

Håll dig informerad om MediCarriers verksamhet genom att anmäla dig till vår tjänst för mailuppdateringar.

Anmäl dig på: https://www.medicarrier.se/prenumeration/

Nyhetsbrevet ges ut av MediCarrier i samverkan med SF Upphandling och vårdgivare inom Region Stockholm.

Ansvarig utgivare: Annika Berthold, annika.berthold@sll.se

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Select list(s)*

Loading