Nytt om varuförsörjning v5 2021

Detta nyhetsbrev om varuförsörjning är en del av projektet Robust varuförsörjning. MediCarrier är avsändare och innehållet produceras i samverkan med SF Upphandling och vårdgivarna.

Vi befinner oss nu i skärningspunkten mellan en minskning av covid-vård och en ökning av operationer. SF Upphandling och MediCarrier har därför extra fokus på att säkerställa tillgängligheten på artiklar som det kommer bli högre efterfrågan på.

Tillgängligheten av vissa artiklar påverkas fortsatt av pandemiläget i världen, se nedan om personalkläder och operationsmössor. Vi får dessutom en inblick i hur Södertälje sjukhus har arbetat internt kring bristhantering under pandemin.

Läsarenkäten är nu avslutad. Tack för att ni bidragit! Det är inspirerande att så många av er uppskattar nyhetsbrevet. Vi fortsätter utveckla det i samarbete med SF Upphandling.

Annika Berthold,
vd MediCarrier
annika.berthold@sll.se

Läget inom varuförsörjning vecka 5

Problem med kundorder med leverans 5/2

MediCarrier har problem med att vissa kundorder som lades under onsdagen med leverans fredag 5/2 har fastnat. Detta är mycket olyckligt och utredning av problemet pågår. I nuläget vet vi att Karolinska Huddinge, SöS och Södertälje har blivit påverkade av problemet som drabbat vissa kundorder sporadiskt. Vi arbetar nu med att kontakta drabbade kunder så fort vi kan och vid behov skicka snabborder till de avdelningar som behöver leverans innan helgen. Om du har frågor om din leverans ber vi er att kontakta MediCarriers Kundtjänst på telefon 08-123 128 00.

Ordinarie artiklar inom personalkläder påverkas fortfarande av pandemin

Vi har just nu problem med leveranser av personalkläder ifrån ordinarie upphandlade leverantörer. Leveranserna av storlek S, M och L kommer under de närmaste veckorna att öka successivt, och för de större storlekarna kommer det dröja lite längre innan tillverkningen är uppe i full produktionskapacitet igen. Vi arbetar på en lösning kring alternativa produkter och ber er att inte beställa mer än ni behöver samt att lägga små och frekventa order de kommande veckorna till dess leveranserna åter är igång. Här hittar du beställningsbara personalkläder i MediCarriers sortiment.
https://katalog.medicarrier.se/446/

Information om operationsmössor av hjälmmodell

Det finns gott om operationsmössor av hjälmmodell på lager, men det är just nu svårt att få in önskade volymer av ordinarie artiklar. Se i vår katalog vilka artiklar som berörs (gråmarkerade artiklar innebär att de är passivsatta och alltså inte går att beställa):

MC art nr 66706, Operationsmössa BARRIER, ersätts med COR308.
Beställning görs på MC art nr 66706

MC art nr 66708, Operationsmössa BARRIER, ersätts med COR305.
Beställning görs på MC art nr 66708

MC art nr 61976 är säljstoppad och passivsatt i Clockwork.
Ersättningsartikel saknas just nu.

Engångsoveraller restnoterade

Procurator meddelar att tillgången på engångsoveraller är osäker och att restnoteringar kan förekomma. Läs mer här

Penrosedränage latex utgår ur sortimentet

Mediq meddelar att penrosedränage latex utgår ur sortimentet och ersätts av penrosedränage silikon. Läs mer här

Fortsatt brist på örontermometrar

Örontermometrar är fortfarande restnoterade. Det finns bland annat panntermometrar och oral/axillär på lager. MediCarrier fick en större leverans i december men rest kvarstår. MediCarrier har från årsskiftet regelbundet fått mindre leveranser. De örontermometrar som kommer in fördelas manuellt så att så många som möjligt får leverans, vilket kan innebära att man får en del av beställningen. Kontakta Lina Grünewald på SF Upphandling för att meddela om behov finns av örontermometer.

Varuförsörjning inom Södertälje sjukhus under pandemin: ”Man måste vara beredd att tänka om”

Av Love Lönnroth, projekt Robust Varuförsörjning

Janne Karlsson är enhetschef för Vårdnära service och Marcus Paeglis är tf enhetschef på Södertälje sjukhus. Enheten har 15 medarbetare och arbetar med intern logistik och patienttransporter.

Vilka utmaningar har pandemin inneburit för er?
Den största utmaningen var att ställa om till nya arbetssätt. Alla inom enheten är serviceinriktade och det var svårt att ge en bra service när bristen på varor var akut. Det är vårt jobb att få fram material och att ha information om varorna. Det var svårt att behöva stå till svars inför avdelningarna och förklara vad orsakerna till bristerna var. Vi försökte förklara pedagogiskt att det var brist i hela världen.

Hur jobbade ni med kommunikationen till vårdavdelningarna?
Vi synliggjorde alla brister vi hade på en kanbantavla. Vi satte värden för acceptabla lagernivåer (börnivåer) och hur nuläget var, samt vilka leveranser vi hade på ingång. Genom att visualisera läget fick vi en bättre kommunikation med vårdenheterna.

Tavlan sitter strategiskt så att den är lätt att titta på när man går förbi. Det skapade transparens kring varuförsörjningen och ökad trygghet genom att vi kunde visa att vi hade koll på läget. Eftersom vi inte hade utarbetade sätt att hantera brister så satte vi upp jourlinjer för materialförsörjning. Samtalen upphörde när vi fått tavlan på plats.

När det var total brist på en artikel och vi saknade prognos så rapporterade vi det i sjukhusets gemensamma pulsmöte och i vissa fall ledde det till lokal sourcing, eller initiativ tillsammans med inköpsenheten lokalt.

Hur har ni hanterat fördelningen av bristartiklar till vårdavdelningarna?
Vi tog nyckeltal från Karolinska Command Center och byggde vidare på dem. Nyckeltalen gällde materialåtgång per patient på covidavdelning. Vi tog fram ”kitvagnar” som vi körde ut till avdelningarna. Vi fyllde på utan att de behövde göra något. Vi behövde bara uppgift om hur många patienter som låg inne på respektive avdelning.

Nu har vi ökat leveranserna av munskydd till mer än det dubbla jämfört med i våras. Nu är tillgången god. Idag delar vi ut munskydd till personalen i omklädningsrummen. Vi ger även ut paket med munskydd som de kan använda i kollektivtrafiken.

Vilka är era viktigaste lärdomar från pandemin?
Man måste vara beredd att tänka om. Vi jobbade väldigt ineffektivt när vi blev översköljda av pandemin. Vi kunde snabbt utveckla nya arbetssätt för att effektivisera flödena. Vi var väldigt fokuserade på uppgiften och vi bad om hjälp från Scania. Att våga släppa prestigen och våga erkänna att vi hade stora problem var en framgångsfaktor.
Jag som enhetschef har jobbat hårt med att införa Just in Time och kommunicerat om det i 5 år innan pandemin bröt ut. Jag fick tänka om snabbt och inse att vi hade missat att ta hänsyn till att något sådant här skulle kunna inträffa.

Scania hjälpte till med förändringstänk och hjälpte oss lyfta på alla stenar. Man behöver nya infallsvinklar och de gav oss fantastisk hjälp. De kom till exempel med idén till kanbantavlan. De gjorde en nulägesanalys som var en ögonöppnare för oss. De som var här fick oss att inse att vi har våra ordinarie uppgifter men att vi ändå kunde lägga till ett helt nytt jobb utöver det ordinarie. Att vi faktiskt kunde klara det genom att lägga in flera växlar till.

Jag trodde innan pandemin att vi var en Lean och Agil verksamhet, men jag tvingades snabbt inse att det var vi ju inte i praktiken.

Läsarenkäten: Det här vill ni läsa mer om

Stort tack till alla ni 130 läsare av nyhetsbrevet som fyllde i vår läsarenkät. Vi är mycket glada för ert engagemang och för den fantastiska responsen! Vi har just nu 840 prenumeranter på nyhetsbrevet.

lite fakta om vilka ni är som läser nyhetsbrevet: 57 % jobbar med vårdverksamhet, 10 % jobbar med inköp och 14 % med lager/förrådshantering. På frågan om hur ofta ni läser nyhetsbrevet så svarar 69 % att ni alltid läser det och 29 % att ni läser ibland. Särskilt glada är vi över att drygt 90 % av er anger att nyhetsbrevet motsvarar era förväntningar.

På frågan om vad ni vill läsa mer om har ni kommit med en hel del tips och idéer. Flera av er skriver att ni vill ha information om aktuella restnoteringar, samt specifika produktnyheter i samband med att avtalen förnyas. En idé som kommit in är en lista över COR-artiklarna som ersätter ordinarie sortiment och mer information om ersättningsprodukterna. Några vill ha mer information om produkternas miljöegenskaper. En idé är att ha temanummer om en särskild produktgrupp, t ex munskydd. Vissa uppskattar blandningen mellan produktnyheter och fördjupande artiklar.

Stort tack för alla idéer som kommit in. Vi tar dem till oss och fortsätter utveckla nyhetsbrevet. Även om enkäten är slutförd så går det alltid bra att komma in med tips om vad ni vill läsa mer om genom att skicka ett mail till annika.berthold@sll.se

Nyhetsbrevet ges ut av MediCarrier i samverkan med SF Upphandling och vårdgivare inom Region Stockholm.

Ansvarig utgivare: Annika Berthold, annika.berthold@sll.se

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Select list(s)*

Loading