Nytt om varuförsörjning v48 2020

Detta nyhetsbrev om varuförsörjning är en del av projektet Robust varuförsörjning. MediCarrier är avsändare och innehållet produceras i samverkan med SF Upphandling och vårdgivarna.

Vi är många aktörer som är viktiga för en väl fungerande varuförsörjning till vården, till exempel vården som kravställer och bestämmer sortimentet, SF Upphandling som upphandlar, MediCarrier som avropar, lagerhåller, sampackar och distribuerar, vårdens förrådspersonal och andra som säkerställer att artiklarna finns när och där de behövs, vårdhygien, hållbarhetsexperter, arbetsmiljöexperter.

Vi kommunicerar alla i våra egna kanaler. Men i dessa tider med hög efterfrågan och i vissa delar begränsad tillgång, är en sammanhållen kommunikation ännu viktigare än vanligt. Vi har använt Karolinska Command Centers nyhetsbrev från i somras som ett positivt exempel.

MediCarrier står som avsändare och jag är ansvarig utgivare. Men innehållet är framtaget i samverkan. Vi ser gärna att fler delar med sig av goda exempel. Nyhetsbrevet kommer skickas ut varje fredag.

Annika Berthold,
vd MediCarrier
annika.berthold@sll.se

Läget inom varuförsörjning vecka 48

Här är en överblicksbild av läget inom försörjningen av produkter som är kritiska under pandemin.

Informationen tas fram av MediCarrier och SF Upphandling och bygger både på förbrukningsdata och på information från leverantörerna.

Skyddsutrustning

Tillgången på skyddsutrustning är fortsatt mycket god. I vissa fall kan dock kortvarig rest uppstå på grund av att påfyllningen från våra externa lager inte hinner ske i den takt vi levererar ut till våra kunder. Inleveranser från våra externa lager sker dagligen. Så fort saldo kommer in från våra externa lager levereras volymerna ut till kund med nästa leverans. Genom att ni som kund lägger mindre och frekventa beställningar, istället för få och stora beställningar, hjälper ni oss att hinna fylla på lagret i takt med leveranserna ut till kund.

Skyddshandskar

Inom skyddshandskar har stora inköp gjorts för att hantera en förutsedd bristsituation på nitrilhandskar. Tillgången är säkrad till en bra bit in på nästa år, men använd gärna vinylhandskar i de tillämpningar där det är möjligt. De extra kemikalieresistenta labhandskarna från Nordic Biolabs är tillfälligt slut från leverantören och det sista lagret har skickats till beredskapsförråden för fördelning enligt behov. Som alternativ finns en handske från Abena med hög kemikalieresistens: Excellent, artikelnr 94977, 94978, 94979. Mer information om handskar finns här.

Desinfektionsmedel

Under pandemin har hand- och ytdesinfektion periodvis varit bristprodukter. Nu finns överenskommelser med både ordinarie leverantör Kiilto Clean och med Clemondo för att säkra leveranser och lagerkapacitet för hand- och ytdesinfektion i de förpackningar som efterfrågas av vården.

AnIVA-artiklar

Förbrukningstakten inom flera produktområden ökar till följd av det ökande vårdbehovet. Beredskapen är bättre hos leverantörerna jämfört med i våras och försörjningsläget är tillfredställande inom de flesta artikelgrupper. Inom vissa områden finns bristsituationer bland annat till följd av att leverantörer valt att prioritera standardprodukter vilket leder till att vissa varianter inte tillverkas. Det gäller bland annat vissa filter och slangar. Inom slutna sugsystem finns det god tillgång på sugkatetrar, men brist på kopplingsstycken/adaptrar. Syrgasgrimmor är ett område där förbrukningen ökar och där det tidvis uppstått brister. Fisher & Paykel Healthcare etablerar nu ett nordiskt lager i Jönköping, vilket kommer att bidra till ett förbättrat leveransläge för bland annat högflödesgrimmor.

Laboratorieartiklar

Inom laboratorieområdet finns brister på vissa artiklar på grund av den extremt höga efterfrågan. Pipettspetsar med filter är en produktgrupp med osäkert leveransläge. Sveriges kommuner och regioner har startat en nationell grupp för laboratorieartiklar där Region Stockholm har en representant från Karolinska universitetslaboratoriet.

Vaccination

En projektgrupp arbetar med att förbereda för massvaccination. Utrustning för vaccination har upphandlats och levereras successivt till Region Stockholm.

Operationsartiklar

Inom operationsområdet är det sedan i somras brist på sms-material som används bland annat för sterila operationsrockar och värmejackor. Det är viktigt att enbart använda sterila rockar för sterila ändamål. För andra användningsområden, t ex som skyddsrock, finns förkläden och skyddsrockar att tillgå. Värme- och frysjackor har det varit brist på en tid, men här pågår produktion hos leverantören Stockmovers och dessa ska levereras i mitten av december.

FLER PRODUKTNYHETER

Viktig information om COR16

Andningsskydd FFP2 utan ventil/ 3M SVENSKA 9320+

På produktbladet för produkten COR16 Andningsskydd FFP2 utan ventil/ 3M SVENSKA 9320+ på MediCarriers hemsida, har det under perioden september-november funnits felaktig information om att produkten är vätskeresistent. Andningsskyddet är inte vätskeresistent. Märkningen på andningsskydden är korrekt, dvs står inte IIR.

Vi vill uppmärksamma våra kunder på vårdhygiens riktlinjer för användning av andningsskydd FFP2, som inte uppfyller standarden för vätskeresistens IIR.
https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/vardhygien/smittamne-handlingsprogram-och-riktlinjer/information-om-stankskydd-.pdf

För information om övriga beställningsbara andningsskydd, se produktblad här.

Högt tryck på MediCarrier

Det är för närvarande högt tryck i vår produktion pga många och stora beställningar, hög frånvaro och brist på vagnar. Det medför förseningar i vissa leveranser och att vissa leveranser sker på pall istället för i vagn.

För att lösa situationen ökar vi vår bemanning, arbetar övertid/helg och inför nattskift igen 6 december. Vi har även flera extraturer varje dag för att hämta tillbaka vagnar.

Vi uppmanar alla kunder att returnera vagnarna omgående, att inte använda vagnarna till att lagerhålla varor eller till interna flyttar, samt att säkerställa att MediCarriers vagnar inte används till att returnera smutstvätt till Textilia.


Använder du rätt engångshandske? Se Handskguiden

De mest populära engångshandskarna tillverkas av syntetmaterialet nitril, som det råder global brist på. Handskguiden visar i vilka tillämpningar handskar i vinyl kan användas som alternativ till nitrilhandskar. Läs mer i handskguiden.


Projekt Robust varuförsörjning är igång

Under ledning av MediCarrier har projekt Robust varuförsörjning startat med representanter från SF Upphandling och flera vårdgivare. Projektet arbetar med bristhantering, kritiskt sortiment och kontinuitets-planering för att säkra varuförsörjningen under krislägen.


Vad räknas som skyddsutrustning?

Andningsskydd och visir är exempel på skyddsutrustning, medan kirurgiska munskydd räknas till medicintekniska produkter. Det är den avsedda användningen som avgör hur produkter klassas och vilket regelverk som gäller. Läs mer om vad som är vad på Läkemedelsverkets hemsida

SÖS arbete med kritiskt sortiment för covid

Agnes Renberg, Patrik Bergström och Daniel Nesz från Södersjukhuset Materiallogistik berättar om arbetet med att fastställa ett kritiskt sortiment för covidavdelningar.

Våren och den första vågen av Covid-19-pandemin var en hektisk, krävande och stressande tid för väldigt många av oss.

I vården arbetade man ständigt på gränsen i alla avseenden. Ett av de stora problemområdena var sjukvårdsmaterialet där många kritiska artiklar plötsligt tog slut och inte fanns att få tag på. Vi som arbetar med materiallogistiken arbetade hårt för att säkerställa att vårdpersonalen i första linjen skulle ha material för att kunna utföra sitt uppdrag, men vi upplevde att vi konstant låg ett steg efter. Vi kände inte till materialbristerna förrän de redan var ett faktum. Detta vill vi försöka undvika igen inför kommande ökningar av Covid-fall.

En av våra åtgärder för att undvika att hamna i samma situation som i våras har varit att identifiera vilka artiklar som är kritiska för vård av en covid-19-patient inom slutenvården och på akutmottagningen. Identifiering av artiklar, och i vilken omfattning dessa artiklar används, har skett i samråd med berörda vårdavdelningar och dess materialansvariga.

Vad vi gjort för att förebygga materialbrist

• Arbetat fram en lista med ca 20 kritiska artiklar kopplat till covid-vård på en vårdavdelning. För varje artikel finns förbrukning per covid-patient och dag, samt förbrukning per vecka baserat på antal inneliggande covid-patienter.
• Haft dialog med MediCarrier om behov av volymer samt begärt återkoppling på om de kommer att kunna leverera detta på längre sikt. Tanken är även att ge MediCarrier möjlighet att justera sina prognoser samt en möjlighet för upphandlingen att hitta ersättningsartiklar vid behov.
• Utifrån kritiska listan byggt upp en lokal lagerhållning av ca 2 dygns förbrukning baserat på 95 inneliggande patienter. Lagret väntas vara på plats från och med v.49. Lagret är inte stort, men gör att vi har något dygns kapacitet vid leveransproblem och kan därmed köpa oss lite tid och se över andra möjligheter.

Hur vi kommer att jobba framåt

Vi planerar att ta fram en motsvarande lista över kritiska artiklar och åtgång för intensivvården (IVA/MIVA), samt lagerhålla mindre volymer av dessa, samt använda listan i det regionala materiallogistikarbete som pågår.

Nyhetsbrevet ges ut av MediCarrier i samverkan med SF Upphandling och vårdgivare inom Region Stockholm.

Ansvarig utgivare: Annika Berthold, annika.berthold@sll.se

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Select list(s)*

Loading