Nytt om varuförsörjning v20 2021

Detta nyhetsbrev om varuförsörjning produceras i samverkan med SF Upphandling och vårdgivarna.

I detta nummer finns det som vanligt information om restnoteringar, nya artiklar och uppföljning av tidigare notiser. Det är fortsatt en del följdeffekter av transportproblem pga containerbrist etc.

Vi fortsätter med information om den nya EU-förordningen som träder i kraft i slutet av maj, Medical Device Regulation (MDR). I tidigare nummer har vi belyst perspektiven distributör, upphandling och vårdgivare. I detta nummer får vi veta mer om vad det innebär för en leverantör.

Vänliga hälsningar, Annika

Annika Berthold,
vd MediCarrier
annika.berthold@sll.se

Ytterligare andningsskydd FFP2 öppnas för beställning

Information från MediCarrier

21/5 öppnas ytterligare ett andningsskydd upp för beställning: FFP2/N95 utan ventil ESound med MC art nr COR279-1. Artikeln har tidigare funnits tillgänglig för beställning för beredskapsförråden på akutsjukhusen, men öppnas nu upp för samtliga kunder. Produktblad finns här.

Vi påminner om att det är viktigt att alla kunder följer information från Vårdhygien, HSF: När andningsskydd behöver användas vid covid-vård (aerosolgenererande vårdmoment) används i första hand andningsskydd FFP2. FFP3 med täckt ventil måste på grund av relativ brist reserveras för t ex tuberkulosvård och viss operationsverksamhet. När andningsskydd behöver användas under nuvarande epidemiologiska läge, bör generellt andningsskydd utan ventil eller med täckt ventil användas. Andningsskydd FFP2 utan ventil COR295 samt COR279-1 är beställningsbara från MediCarrier.

Restnotering: MC art nr 65473 Förfilter t diatermihandtagets rökutsugsslang passValley Lab

Information från MediCarrier

För närvarande är MC art nr 65473 samt tillfälliga ersättningarna TF65473 och TF65473-1 restnoterade av Medtronic. MediCarrier har noll i saldo och restnoterar därför gentemot vården. Medtronic kan inte lämna säkra leveransdatum för 65473 eller någon av ersättarna. SF Upphandling arbetar med att hitta tillfälliga alternativ.

Uppföljning av återkallelse av Venflon Pro Safety infusionskanyl från BD

Information från MediCarrier

Kunder ska fortsätta beställa på originalartikel nr.

Retur av felaktiga artiklar ska alltid ske till MediCarrier enligt fastställda rutiner. Det gäller även vid denna återkallelse. Felaktiga artiklar måste returneras till MediCarrier med retursedel. MediCarrier kan bara kreditera om vi har rätt underlag.

Information från SF Upphandling

Klicka här för att se tidigare meddelande från Becton Dickinson 2021-05-07

Uppdatering:

MC 60553 blå restar. BD och SF Upphandling arbetar att hitta en ersättare, då tidigare ersättare från Codan Triplus inte kan levereras.
MC 60554 rosa finns ersättningsartikel från Codan Triplus på lager.
MC 60556 vit finns ordinarie på lager.
MC 60555 grön kommer ersättare från Codan Triplus vecka 21.
MC 60557 grå kommer ersättare från Codan Triplus vecka 21.
MC 60558 orange kommer ersättare från Codan Triplus.

Det finns även andra varianter på infusionskanyler avtalade, se MediCarriers katalog, sid 227-228.

Becton Dickinson har meddelat den 20 maj 2020 att även de andra storlekarna av infusionskanyl BD Venflon Pro Safety är berörda av tillfälliga ersättare t.o.m. juni månad 2021, se bifogat informationsbrev.

Leveransproblem kontorsmaterial Office Depot

Information från MediCarrier

Kontorsleverantören Office Depot Svenska AB och deras underleverantörer informerar om fortsatta leveranssvårigheter av plastprodukter på grund av containerbrist och kvarstående problem med containertrafiken från Kina och övriga Asien kopplat till Suezkanalen och Rotterdam.

Bristen av produkterna orsakar förseningar för bekräftade leveranser och resulterar i långa ledtider och restnoteringar hos MediCarrier AB. Bristen av plastprodukter kommer sannolikt att medföra restnotering på de flesta artiklar som produceras i Kina och Asien, vilket kan komma att gälla möjliga tillfälliga ersättningsartiklar också.

Artiklar som i dagsläget är restnoterade från Office Depot Svenska och är slut i lagersaldo hos MediCarrier:

92380 Blixtlåspåse m skrivfält 230x320mm

92379 Blixtlåspåse m skrivfält 170x230mm

92403 Mapp A4 PP 0,145mm grön (TF ersättning 2668083 Mapp A4 PP 0,18)

92512 Skisspenna Robinson B 12/fp

Nytt: 92334 Sorteringsmapp 7-fack Exacompta (TF ersättning 2662230 sorteringsmapp 8-fack Exacompta)

Nytt: 92285 Spiralblock Stenogram A5 linjerat. (TF ersättning lev. Art. 2630771 finns på avtal med MediCarriers artikelnummer 92284, Spiralblock A5 100blad linjerat)

Restnoterade kontorsartiklar med långa leveranstider kommer att uppdateras veckovis på MediCarriers hemsida https://www.medicarrier.se/nyheter/

Vi fortsätter arbetet tillsammans med Smiths Medical

Information från SF Upphandling

Som vi tidigare förmedlat här i nyhetsbrevet har Smiths Medical haft en hel del problem med framför allt artiklar ur sitt Bivona-sortiment. Vi har under veckan som gått fortsatt vårt arbete tillsammans med leverantören för att hitta lösningar i de fall där restsituationen består.

  • Epidural- och spinalset som försenats på grund av ett problem med en ingående komponent ser nu ut att lösa sig inom kort. Vi håller kontakt med vården för att säkerställa att lösningar finns fram till dess att ordinarie set åter kan levereras.
  • Justerbara trachealkanyler saknar en ingående komponent från en underleverantör och kommer därför att levereras först i mitten av juli. Här ser vi tyvärr svårigheter att hitta alternativ som är justerbara. Alternativet är sannolikt en fast trachealkanyl. Leverantören återkommer med lämplig alternativ produkt.
  • Innerkanyler till Bivona har delvis kunnat ersättas med samma produkt men i en alternativ förpackningsstorlek. Leverantören kommer att ta kontakt med de vårdenheter som främst använder dessa.
  • Dekanyleringskork – REDCAP. Leverantören har kontaktat de enheter som beställt denna. De som så önskar kommer att få en ersättningsartikel från Medtronic.
  • Vad gäller order på diverse transitartiklar kommer leverantören att ta kontakt med varje kund för att diskutera bästa lösning.

Uppföljning personalkläder för operation Clean Air Suits (CAS)

Information från SF Upphandling

Efter en lång tids arbete med att finna ersättare för de specialarbetsdräkter för operation – Clean Air Suits – som vi just nu inte kan få i tillräcklig utsträckning från vår leverantör Mölnlycke, har vi nu hittat ett alternativ. Eftersom vi ställer väldigt höga krav på den här produkten har det varit A och O att verkligen vara säker på att alla certifikat är de rätta och säkerställa att vi får ett operationsplagg som garanterat ger låga CFU-nivåer. Även om behovet varit trängande att få fram kläder har det samtidigt varit viktigt att beakta hållbarhetsperspektiv och sociala aspekter när vi börjar arbeta med en alternativ leverantör. Vi jobbar just nu med att hitta optimala fraktalternativ för att säkra ett stadigt varuflöde.

Vi ser en effekt av att alla i vården hjälps åt att använda rätt kläder vid rätt tillfälle och hushålla så väl det går med CAS-produkterna. Tack var det och med tillskott av flergångstextilier av Olefin ska vi förhoppningsvis klara av även sommarens varuflöde.

Ny EU-förordning gäller från 26 maj – Medical Device Regulation (MDR). Leverantörsperspektivet – Intersurgical

Information från Therese Nordlund, VD Intersurgical

Therese Nordlund, VD Intersurgical
info@intersurgical.se
08- 514 306 00

Vi är tacksamma för möjligheten att berätta om MDR ur vårt perspektiv en kort stund i er utmanande och krävande vardag och hoppas att de ord vi formulerar här kan vara till hjälp, stöd och inspiration när ni behöver det.

Intersurgical är ett globalt tillverkande företag. Lite som Lena Philipsson syr sina egna kläder så tillverkar vi våra egna produkter. Vår specialitet är andningsvård och vi arbetar med att omsätta idéer till produkter med kvalitet och bredd i vår portfölj.

Vi som lever och verkar inom den medicintekniska branschen har länge varit medvetna om intåget av MDR och för oss som tillverkande bolag är MDR ett välkommet inslag, då det kommer att göra vården säkrare för både kliniker och patienter.

Vi går nu från en värld där MDD gav oss direktiv att följa, vilket kunde se annorlunda ut från land till land, till MDR, med ett gemensamt regelverk oavsett land. MDR kräver till exempel en detaljerad kontroll i varje tillverkningssteg med höga krav på dokumentation och säkerhet. Varje steg från tillverkare till slutanvändare måste också följa MDR även om produkten bara packas om och skickas vidare. Det är mångfalt fler krav från tillverkning och genom hela kedjan fram till patient, jämfört med MDD, vilket gör att produkter som tillverkas och hanteras blir säkrare för patient. Men det gör också att hastigheten med vilken produkter kommer till marknaden riskerar att saktas ner. Det är helt enkelt fler steg att ta innan en produkt anses säker nog under MDR.

Under de närmaste 4 åren kommer vi på Intersurgical tillsammans med våra branschkollegor att successivt gå över till MDR. Alla produkter som har riskklass I måste följa MDR från den 26:e maj 2021 men alla produkter som är riskklass I steril samt riskklass IIa och högre får enligt lag säljas på marknaden under gällande MDD-certifikat. För Intersurgicals del innebär det att vi får fortsätta att sälja våra riskklass IIa produkter under vårt MDD-certifikat fram till november 2022. För en annan leverantör är datumet ett annat, men vi ska alla följa MDR till fullo senast den 26:e maj 2025, eller när respektive MDD-certifikat löper ut. Alla nya produkter, alltså sådana som inte finns på marknaden idag, som lanseras efter den 26:e maj 2021 ska vara förenliga med MDR, oavsett riskklass och oavsett när MDD-certifikatet går ut.

Vår roll i förändringarna är såklart att se till att vi är redo för de steg vi behöver ta och det är ett arbete som pågått under många, många år. Till exempel har vi sedan länge full spårbarhet på våra produkter. Som tillverkande företag är det ”enkelt”, eftersom vi har full kontroll från utveckling till leverans och det är ändå inte okomplicerat att navigera i omställningen från MDD till MDR. Men vi är redo.

Vi finns här för er, oavsett om ni har frågor om produkter eller MDR – eller är nyfikna på vilka vi är.

Nyhetsbrevet ges ut av MediCarrier i samverkan med SF Upphandling och vårdgivare inom Region Stockholm.

Ansvarig utgivare: Annika Berthold, annika.berthold@sll.se

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Select list(s)*

Loading