Nytt om varuförsörjning v2 2021

Detta nyhetsbrev om varuförsörjning är en del av projektet Robust varuförsörjning. MediCarrier är avsändare och innehållet produceras i samverkan med SF Upphandling och vårdgivarna.

Det är stort fokus just nu på förbrukningsmaterial för vaccineringen. I samverkan med HSF och SF Upphandling har vi säkerställt stora mängder förbrukningsmaterial. Kompletterande inköp pågår. Eftersom det är stor efterfrågan ber vi kunderna att lägga mindre och frekventa order av sprutor och kanyler, så att vi hinner fylla på plocklagret och minska risken för tillfälliga restnoteringar.

I detta nummer gör vi en djupdykning i marknadsläget för nitrilhandskar. Nitrilhandskar är ett bra exempel på hur SF Upphandling, vården och MediCarrier samarbetat för att säkerställa en stabil tillgång på undersökningshandskar.

Annika Berthold,
vd MediCarrier
annika.berthold@sll.se

Läget inom varuförsörjning vecka 2

Lägg mindre och frekventa order på sprutor och kanyler för vaccination

Vi uppmanar samtliga vårdgivare att lägga mindre och frekventa order på sprutor och kanyler så att MediCarrier hinner fylla på plocklagret från externa lager och därmed säkerställa att alla som behöver få sprutor och kanyler för att genomföra vaccinationer och bedriva ordinarie vård får artiklar i tid. MediCarriers kundtjänst kommer att minska ner stora beställningar. Tack för ert samarbete.

Säkerhetsmeddelande om kanyler från BD

Becton Dickinson (BD) har gått ut med ett säkerhetsmeddelande som avser två kanyler: MC art nr 63750 Uppdragningskanyl trubbig 18Gx40mm lila partikelfilter 5um
och MC art nr 91932 Injektionskanyl 30Gx13mm gul. Vid användande av berörda produkter finns kompletterande instruktioner från BD här.

Corona-kostnader hanteras av respektive bolag/förvaltning

Flera gånger i veckan kontaktar kunder MediCarriers kundtjänst och vill att kostnaden för en beställning ska belasta corona-kontot. Detta är inget som MediCarrier kan hantera. Varje order faktureras kunden. Inom respektive bolag och förvaltning finns rutiner för hur corona-kostnader ska rapporteras.

Fördelning av värmejackor pågår

Som tidigare meddelats har det kommit in värmejackor från Stockmovers som fördelas till beredskapsförråden, eftersom det är svårt att få tag i värmejackor på marknaden. Värmejackorna planeras levereras till beredskapsförråden under måndagen 18 januari

Besöksrockar på ingång

Ett parti om 50400 besöksrockar är på ingång från leverantören Stockmovers. Dessa ersätter ordinarie besöksrockar från OneMed. Här finns mer information om artikelnummer mm.

Kemresistenta handskar från Abena

De extra kemikalieresistenta labhandskarna från Nordic Biolabs är tillfälligt slut från leverantören och det sista lagret har skickats till beredskapsförråden för fördelning enligt behov. Som alternativ finns en handske från Abena med hög kemikalieresistens: Excellent, MC art nr 94977, 94978, 94979. Mer information om handskar finns här.

Åter leverans av riskavfallskärl 60 L

Leverantören har åter börjat leverera gula riskavfallskärl 60 L för smittförande avfall och cytostatika (MC art nr 66495).

Lägre inleveranser av högflödesgrimmor från Fisher & Paykel

Under pandemin har leveranserna av syrgasgrimmor för högflödesterapi varit ojämna. Högflödesgrimmor av märket Optiflow från Fisher & Paykel går i första hand till dem som använder Fisher & Paykels befuktare Airvo2, eftersom inga andra syrgasgrimmor fungerar tillsammans med den utrustningen. Beställning görs som vanligt av ordinarie produkt, men MediCarrier allokerar sedan i somras alternativa syrgasgrimmor till dem som använder andra utrustningar.

Vi vill påminna om detta upplägg och ber samtliga vårdgivare, i den mån det är möjligt, att dedikera Optiflow-grimmor till Airvo2-system och för alla andra system välja grimmor från Armstrong eller Philips i förråden.

Läs mer om högflödesgrimmor här.

Varför pratas det om brist på nitrilhandskar?

Av Love Lönnroth och Didrik Prohorenko, projekt Robust varuförsörjning


Introduktion
Det har varit en hel del skriverier i tidningarna om brist på engångshandskar av nitril som används i stora mängder inom vården.  Under hösten signalerade leverantörerna att leveransläget var osäkert och aviserade samtidigt stora prishöjningar. MediCarrier har lagt rekordstora order på nitrilhandskar. Leveranserna av nitrilhandskar till Region Stockholm är säkrade för många månader framöver. Parallellt förbereder SKR för en nationell upphandling av handskar, där även Region Stockholm har anmält intresse att delta.

Här kommer en bakgrund till hur läget ser ut på leverantörsmarknaden för engångshandskar.

Den globala situationen
Marknaden för produktion av undersökningshandskar av syntetiskt tillverkat gummi (främst vinyl och nitril) är koncentrerad. År 2019 kontrollerades ca 50% av marknaden för handskar tillverkade av nitril av fyra globala aktörer (Global Market Insights).

Handstillverkning är kapitalintensivt, vilket innebär att hindren mot att tillfälligt öka tillverkningskapaciteten är högre jämfört med skyddsprodukter som munskydd och skyddsförkläden (SFGATE).

Den globala efterfrågan på engångshandskar förväntas förbli hög de närmsta åren, enligt Lim Cheong Guan, VD på den största producenten av gummihandskar Top Glove Corp Bhd. Det malaysiska bolaget förutspår att den globala bristen på gummihandskar kommer att kvarstå till slutet av år 2023. Samtidigt uppger den nationella tillverkarföreningen av gummihandskar i Malaysia (Malaysian Rubber Glove Manufacturers Association, MARGMA) att de uppskattar den globala bristen på gummihandskar till att bestå bortom första kvartalet 2022. Enligt föreningen är den nuvarande ordertiden i tillverkarledet minst sex till åtta månader.

Tillverkarföreningen uppskattar att den globala konsumtionen av gummihandskar kommer att öka med 18,2% år 2021. Branschanalytiker spår samtidigt att det går att förvänta sig en årlig konsumtionsökning på mellan 15 till 25% de kommande två till tre åren till följd av högre hälso- och sjukvårdsmedvetenhet.

Inte förrän tidigast i slutet av 2022, när de stora tillverkarnas påbörjade expansionsprojekt börjar färdigställas, förväntar sig analytikerna att handskbristen kommer att dämpas. Under tiden behöver konsumenterna ta i beaktning ökande priser på handskar, till följd av prisökningar i underliggande insatsvaror som nitrilgummi och arbetskraft. Eventuella förseningar i expansionsprojekt, nya, kraftigare, utbrott av coronaviruset och restriktioner nämns som potentiella hot mot att en brist kan bestå längre än till 2023.

Alternativ till nitril
Till följd av bristen på nitrilhandskar har även efterfrågan på engångshandskar i alternativa material, främst latex och vinyl, ökat. Latex används inom vården, men är allergent och därför har nitril kommit att ersätta latex inom många användningsområden. Vinyl är i likhet med nitril ett syntetmaterial, men mindre elastiskt och därför ofta mindre lämpat för arbetsmoment inom vården.

Nitrilhandskar kan vara allergena beroende på vissa tillsatsämnen (bl a acceleratorämnen), vilket innebär att Region Stockholm ställer krav på ordinarie upphandlade handskar att de ska vara kontaktallergenfria. Allergier i samband med handskanvändning har varit ett problem inom vården då många arbetsmoment kräver handskar.

Källor
Global Market Insights, april 2020
https://www.gminsights.com/industry-analysis/nitrile-butadiene-rubber-nbr-latex-market

SFGATE ”The upcoming nitrile glove shortage could be way worse than the mask shortage”
https://www.sfgate.com/shopping/article/what-do-do-about-upcoming-nitrile-glove-shortage-15557731.php

New Straits Times, Dec 10 2020, Average glove price to be 30pct higher in Q2: Top Glove, https://www.nst.com.my/business/2020/12/648294/average-glove-price-be-30pct-higher-q2-top-glove

The Edge Markets, Jan 13 2021, AmBank Research sees ’limited upside’ to glovemakers at current prices, cuts target PER by 10%, https://www.theedgemarkets.com/article/ambank-research-sees-limited-upside-glovemakers-current-prices-cuts-target-10

The Edge Markets, Jan 05 2021, Surviving The Impact of Covid-19: Healthcare the sector with the most deals, https://www.theedgemarkets.com/article/surviving-impact-covid19-healthcare-sector-most-deals

The Edge Markets, Dec 02 2020, Nitrile latex could hit all-time high this month, raising glove production costs by 70% q-o-q — KAF Research, https://www.theedgemarkets.com/article/nitrile-latex-could-hit-alltime-high-month-raising-glove-production-costs-70-qoq-—-kaf

Nyhetsbrevet ges ut av MediCarrier i samverkan med SF Upphandling och vårdgivare inom Region Stockholm.

Ansvarig utgivare: Annika Berthold, annika.berthold@sll.se

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Select list(s)*

Loading