Nytt om varuförsörjning v18 2021

Detta nyhetsbrev om varuförsörjning produceras i samverkan med SF Upphandling och vårdgivarna.

I detta nyhetsbrev blir det som vanligt notiser om artiklar i sortimentet – förtydliganden, leveransstatus, problem, etc. Särskilt fokus på leveransproblemen från Smiths Medical – se nedan information från Smiths Medicals vd och SF Upphandling/ MediCarrier.

Det finns viktig information till vaccinatörer av covid-19-vaccin så att ni beställer rätt förbrukningsartiklar i rätt mängd för olika vaccin.

Vi fortsätter med information om den nya EU-förordningen som träder i kraft i slutet av maj, Medical Device Regulation (MDR). Förra veckan beskrev vi vad den innebär för MediCarrier. I detta nummer är det information från SF Upphandling. I nästa nummer kommer information från vårdgivare via Karolinska. Och därefter planerar vi för leverantörsperspektivet.

Vi påminner kunder som har ordinarie leveransdag torsdag 13 maj att det inte är några leveranser från MediCarrier på röda dagar. Det påverkar även sista beställningstid för er som har ordinarie leverans fredag 14 maj och måndag 17 maj. Mer information nedan och på MediCarriers hemsida.

Obs! Detta gäller alla kunder utom Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset, Södertälje Sjukhus, Capio S:t Görans Sjukhus och Danderyds Sjukhus.

Vänliga hälsningar, Annika

Annika Berthold,
vd MediCarrier
annika.berthold@sll.se

Läget inom varuförsörjning vecka 18

Tillgång till andningsskydd FFP3 och FFP2

Information från MediCarrier

Beställningsbar FFP3 utan ventil med MC artikelnummer COR13 är tillfälligt restnoterad från utgången av denna vecka. Det finns fortsatt tillgång till FFP3 med ventil via akutsjukhusens beredskapsförråd. Vi påminner om att det är viktigt att alla kunder följer information från Vårdhygien, HSF som vi publicerade i förra veckans nyhetsbrev:

När andningsskydd behöver användas vid covid-vård (aerosolgenererande vårdmoment) används i första hand andningsskydd FFP2

FFP3 med täckt ventil måste på grund av relativ brist reserveras för t ex tuberkulosvård och viss operationsverksamhet. När andningsskydd behöver användas under nuvarande epidemiologiska läge, bör generellt andningsskydd utan ventil eller med täckt ventil användas. Andningsskydd FFP2 utan ventil COR295 är beställningsbar från MediCarrier.

Restsituation Bivona trakealkanyler och tillbehör samt spinalset Smiths Medical

Information från Roderick Hopkins, VD, Smiths Medical

Bivona trakealkanyler
Smiths Medical har en restsituation på Bivona trakealkanyler och innerkanyler. Delvis på grund av stor efterfrågan i samband med Covid-19, men också på grund av sämre flöde via vårt centrallager i USA. Vi har implementerat Covid avstånd på lagret i USA och de produkter som kommer till Europa går in på allokering för att säkerställa en rättvis fördelning av de kvantiteter vi får in. Detta berör framförallt Bivona sortimentet inklusive innerkanyler. Vi kommer löpande få allokeringar på dessa produkter och räknar med ett betydligt förbättrat läge under maj månad. Vi räknar dock inte med att vara tillbaka till normal situation förrän i juli.

Skyddskork till trakealkanyler med 15 mm koppling
Av samma anledning som ovan kommer vi tillfälligt ersätta skyddskork till 15 mm kopplingar med produkt från annan tillverkare. Den vanliga produkten (96109/REDCAP) kommer åter i lager i slutet på maj

Spinalset med tvättset
Vi har en restsituation på spinalset (65215/SPICC0017) som beror på en kvalitetsbrist av själva förpackningen. Vi väntar på en uppdatering från kvalitetsavdelningen och återkommer så fort de hunnit undersöka problemet

Ni är välkomna att kontakta Roderick Hopkins vid eventuella frågor: roderick.hopkins@smiths-medical.com, tel nr 070 – 206 28 68.

Information från MediCarrier & SF Upphandling

MediCarrier och SF Upphandling arbetar intensivt tillsammans med Smiths Medical för att komma till rätta med de restnoteringar som nu uppstått på ett antal artiklar.

Bivona trakealkanyler/innerkanyler (flera artikelnummer, lager/transit)
Marknaden skannas av för att hitta lämpliga ersättningsprodukter. Det finns ett par godkända tillfällig ersättningar för nedan transitartiklar (se tabell). Dock är dessa också periodvis restnoterade. Detta betyder att kund kan komma att få antingen ordinarie artikel eller ersättningsartikel utifrån tillgänglighet. Vad gäller nedanstående ersättningsprodukter är den enda skillnaden förpackningsstorleken. 2st/förpackning istället för 10st/förpackning.

Spinalset med tvättset 65215/SPICC0017 (lager)
I väntan på besked ifrån Smiths Medical skannas marknaden för att hitta lämplig ersättningsprodukt.

Epidural (transit)

MC art nr 61129: Marknaden skannas för att hitta lämplig ersättningsprodukt.

MC art nr 65117: För artikelnummer 65117 finns redan en alternativ produkt i MediCarriers sortiment. Artikelnummer 4512006C från Braun Medical. Den finns att beställa från MediCarrier: MC art nr 87628 (transit).

Värmejackor

Information från MediCarrier

Leverantören har fortfarande leveransstörningar på värmejackor. MediCarrier kommer att fortsätta att allokera ut värmejackor till beredskapsförråden tills vi ser en stabilisering av leveranserna.

Välj rätt materiel för varje vaccin mot covid-19

Information från MediCarrier och HSF

Varje vaccin mot covid-19 ska användas med de sprutor och kanyler som vaccintillverkaren anger. På så sätt kan rätt antal doser dras upp ur varje flaska och framtida materialbrist undvikas.

Sprutor med låg dödvolym är nödvändiga för att få ut sju doser ur Pfizers vaccin, men det förekommer att dessa sprutor används även till andra vaccin. För vaccinen från Moderna och Astra Zeneca ska istället sprutor med medelhög dödvolym användas. Rätt användning säkerställer att varje sprutsort räcker lika långt som det vaccin som levereras till regionen. COR371 och COR374 kan beställas från och med måndag 10/5.

Beställ material enligt tilldelningen av vaccin
Som vaccinatör är det också viktigt att ni beställer material i enlighet med det antal vaccindoser ni blir tilldelade. Lägg gärna små och frekventa order på sprutor och kanyler så att MediCarrier hinner fylla på plocklagret. Det möjliggör att alla vaccinatörer i länet kan få det material de behöver i rätt tid. Tack för ert samarbete!

 

Specifikation av material som behövs vid vaccination med Pfizers vaccin:

Artnr Benämning
COR372 Spruta injektion 3-komp Luer 1 ml, låg dödvolym 1 st per dos
92054 Spruta injektion 3-komp Luer 2 ml för beredning 1 st per 7 doser
91925 Injektionskanyl 21Gx50mm grön (uppdragning beredning) 2 st per 7 doser
COR371 Injektionskanyl säkerhetskanyl EasyPoint 23G x 25mm* 1 st per dos

* Instruktion för handhavande av COR371
Observera att beredningsvätska ska beställas i Proceedo samtidigt som Pfizervaccinet.

 

Specifikation av material som behövs vid vaccination med Modernas vaccin:

Artnr Benämning
91982 Uppdragningskanyl trubbig 18G x 40mm röd 1 st per 10 doser
COR374 Spruta injektion 3-komp Luer 1 ml, medel dödvolym 1 st per dos
COR371 Injektionskanyl säkerhetskanyl EasyPoint 23G x 25mm 1 st per dos

* Instruktion för handhavande av COR371
Ingen beredningsvätska krävs.

 

Specifikation av material som behövs vid vaccination med AstraZenecas vaccin:

Artnr Benämning
91982 Uppdragningskanyl trubbig 18G x 40mm röd 1 st per 10 doser
COR374 Spruta injektion 3-komp Luer 1 ml, medel dödvolym 1 st per dos
COR371 Injektionskanyl säkerhetskanyl EasyPoint 23G x 25mm 1 st per dos

* Instruktion för handhavande av COR371
Ingen beredningsvätska krävs.

 

Skyddsprodukter

Artnr Benämning MBK
94977 -94979 Undersökningshandske nitril puderfri, blå, 24cm, 100 st
COR296 Ansiktsvisir, flergångs, bra för korta intervaller 60 st
COR298 Munskydd, kirurgiskt, med öronband, IIR, non-woven, blå 20 st
68369 Förkläde utan arm plast på rle biobaserat, 80×125 cm, 50/RL 50 st
86856 Desinfektionsmedel för hand Etanolb. Liv Des 75 600 ml 1 st
86870 Desinfektionsmedel för ytor med tensider, IPA, 1 Liter 1 st
69948 Tvättlapp torrformerad 1-lager 20x26cm papper 300 st

 

Övrigt sjukvårdsmaterial

Artnr Benämning MBK
63944 Sprutfat engångs 180x90x19mm papper 155 st
91928 Injektionskanyl 23Gx25mm blå (alternativ till säkerhetsprodukten) 100 st
58568 Desinfektionsmedel hud injekt-ionstork, isopropylalkohol 70% 100 st
67073 Plattork gasväv 100% bomull höggr.ren 30x30mm 500 st
87510 Injektionstork 12-lag 5x5cm 300 st
67280 Injektionsplåster nonwoven högabsorberande 38x38mm 1000 st
87722 Kanylburk 3,0 l rektangulär med bärhandt lxdxb 148x148x237mm 1 st
87723 Kanylburk 5,0 l rektangulär m bärhandt bxdxh 167x167x298mm 1 st
87725 Kanylburk 10,0 l rektangulär bxdxh 221x221x320 mm 1 st

 

Leveranser av sjukvårdsmateriel inför Kristi Himmelsfärd 2021

Information från MediCarrier

Följande information avser alla kunder utom Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset, Södertälje Sjukhus, Capio S:t Görans Sjukhus och Danderyds Sjukhus.

Inga leveranser sker från MediCarrier röd dag 13 maj.

Byte av leveransdag i samband med röda dagar kostar 300 kr för alla kunder. Ni som har ordinarie leveransdag 14/5 eller 17/5, tänk på att ni måste beställa senast kl. 14:00 tisdag 11/5 respektive onsdag 12/5 för att hinna få er leverans.

Se nedan schema när du senast ska skicka din beställning för att få leverans på din extra leveransdag, om du har ordinarie leveransdag torsdagar.

OBS!
Efter att ni skickat in er order måste ni kontakta kundtjänst och meddela att ni vill ha ordern fredag 14 maj, då det inte sker automatiskt.

Vid frågor, kontakta MediCarrier kundtjänst på telefon: 08-123 128 00, knappval 2.

Ord. leveransdag Ny leveransdag Skicka order senast
Torsdag 13/5 Fredag 14/5 Tisdag 11/5 kl. 14:00

MDR ur ett upphandlingsperspektiv

Information från Mischa Majstrovic, avtalscontroller/upphandlare, SF Upphandling

Förordningen om medicintekniska produkter (MDR) träder i kraft för klass III den 26 maj och därmed står hela varuförsörjningskedjan nu inför ett ”skarpt” MDR-läge. Det innebär att inga nya produkter får släppas ut på marknaden om de inte uppfyller MDR. Det går dock bra att tillhandahålla produkter förutsatt att de släppts ut på marknaden före 26 maj 2021 och de har giltigt intyg dock längst tom 26 maj 2025. Precis som i det tidigare direktivet MDD delas Medicintekniska produkter i fyra klasser, klass I, IIa, IIb samt III. Något förenklat kan klassificeringen sägas indikera produktens livsuppehållande roll och därmed risk för patient om den inte fungerar som den ska. Exempel på typiska klass III-produkter skulle vara olika typer av implantat som ska sitta kvar länge eller absorberas, är direkt kontakt med hjärtat eller centrala cirkulationssystemet eller centrala nervsystemet.

Regelverket som sådant riktar sig främst till tillverkare/leverantörer men påverkar även övriga aktörer nedströms i varuförsörjningskedjan – importörer, återförsäljare, distributörer och de vårdande verksamheterna. Upphandlingsavdelningen utgör här länken mellan marknaden och vården, men också våra distributörer, MediCarrier och Schenker.

Regelverket ställer relativt höga krav på tillverkare/leverantörer vad gäller t.ex. kvalitetsledning och riskhantering, dokumentation, märkning och spårbarhet. Ansökningsprocessen är lite av en utmaning också pga. de anmälda organ (eng. ”Notified body”) som utfärdar certifikaten, i sig, utgör en trång sektor kapacitetsmässigt då de är för få.

Detta innebär i många fall längre ledtider vilket, i kombination med en varierande beredskap hos tillverkare/leverantör, kan komma att leda till mer begränsade sortiment, minskad konkurrens och, i slutändan, bristsituationer samt prisökningar. Det ter sig inte heller orimligt att den, för tillverkare/leverantör, omständligare och därmed dyrare CE-märkningen får genomslag i prissättningen. Behovet av tidigarelagda upphandlingar och tilläggsupphandlingar kan komma att öka. Vi kan vidare vara helt säkra på att det nya regelverket kommer att innebära en ökad administrativ belastning för samtliga aktörer.

Det operativa arbetet med upphandlingar av medicintekniska produkter, såväl utrustning som förbrukning, och den avtalsförvaltning som följer, påverkas av regelverket, främst vad avser kravställning, kontroll/uppföljning och spårbarhet men även produktkategorimässigt då det nya regelverket vidgar definitionen av ”medicinteknisk produkt” att omfatta även produkter för rengöring, desinficering och sterilisering av andra medicintekniska produkter. Under avtalsperioden kan sortimentet fortlöpande förändras. Kontroll av CE-intyg kan komma att utföras för nya produkter. Det finns risk att produkter inte blir CE-märkta enligt nya regelverket och får då inte säljas och behov uppkommer därmed att skyndsamt avtala ny produkt. Vid upphandling och avrop av medicinteknisk produkt behöver det nya regelverket beaktas och krav ställas och utvärderas gällande kontroll av nytt CE-intyg.

För oss på Upphandlingsavdelningen ligger nu fokus på att se till att samtliga våra medarbetare besitter den kunskap och förståelse som krävs för att säkerställa regelefterlevnaden vad avser vår del av försörjningskedjan, i egenskap av kravställare, avtalspart och avtalsförvaltare. Stöd och verktyg i form av stödtext i och uppdateringar av våra process- och rutinbeskrivningar och mallar (upphandlingsdokument) men även viss anpassning av existerande systemstöd (Avantra, Clockwork).

Det nya regelverket ställer dessutom nya krav vad avser t.ex. spårbarhet, krav som vi idag har svårt att hantera på ett enhetligt och administrativt effektivt sätt i regionen. Det finns till exempel inget systemstöd som medger elektronisk lagring av UDI (”Unique Device Identifier”), den kodsträng som medger spårbarhet. Vi kan därför inte med säkerhet säga om artiklarna anlänt, om de är lagerställda, sitter i en patient, skickats vidare till en annan vårdgivare eller returnerats till tillverkare/leverantör. I vården hanteras detta i dagsläget helt manuellt vilket stjäl vårdtid, medför brister i form av fel data och sen data, ökar kostnader samt äventyrar patientsäkerheten. Krav på spårbarhet gäller för klass III produkter från 26 maj 2021 för de ekonomiska aktörerna/leverantörerna och för sjukvården är rekommendationen att informationen lagras elektroniskt.

På ett regionövergripande plan bör man därför prioritera och koordinera arbetet med att säkerställa spårbarheten – på sikt bör målet vara att anskaffa ett systemstöd som tillgodoser kraven på spårbarhet för minst klass III-produkter, men även andra klasser i ett andra steg. Det ska kunna följa produkter från lastkaj tills det opererats in eller förbrukats och informationen förts in i patientjournalen, alternativt kunna spåra om produkten levererats vidare eller kasserats

Avseende upphandlingsarbetet bör vi, på ledningsnivå, även säkerställa strategi och reservplan för hantering av bristsituationer, avstämda med aktörer upp- och nedströms i varuförsörjningskedjan – möjliga alternativa produkter som kan innebära anpassade behandlingsmetoder men även tidigarelagda-, ej planerade och/eller tilläggsupphandlingar.

Det är en rejäl utmaning att ta steget in i MDR fullt ut – för alla!

Nyhetsbrevet ges ut av MediCarrier i samverkan med SF Upphandling och vårdgivare inom Region Stockholm.

Ansvarig utgivare: Annika Berthold, annika.berthold@sll.se

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Select list(s)*

Loading