Nytt om varuförsörjning v14 2021

Detta nyhetsbrev om varuförsörjning är en del av projektet Robust varuförsörjning. MediCarrier är avsändare och innehållet produceras i samverkan med SF Upphandling och vårdgivarna.

Varuförsörjningen via MediCarrier har varit stabil under påsken.
Vi tackar för bra samarbete med att skicka tillbaka vagnar så att vi kunnat undvika vagnsbrist.

Även leverantörer och distributörer av sjukvårdsartiklar läser detta nyhetsbrev. Flera har hört av sig med erbjudanden när vi har rapporterat brist. Jag vill därför passa på och informera om att snabbaste och bästa kanalen för nya erbjudanden är direkt till SF Upphandling via upphandling@sll.se.

Vänliga hälsningar, Annika

Annika Berthold,
vd MediCarrier
annika.berthold@sll.se

Läget inom varuförsörjning vecka 14

Leveranser av aggregat till BDs infusionspump Alaris

Som vi tidigare informerat om har Becton Dickinson tvingats återta en stor mängd artiklar kopplade till infusionspumparna av Alarismodell där de inte kunde garantera sterilitet.

BD har nu etablerat en ny steriliseringsenhet i Holland och under vecka 14 har MediCarrier mottagit en större leverans om 2000st av artikel MC 59616 som nu levereras ut till kund. Vi har även mottagit leverans av en ersättningsartikel för artikel MC63809 som täcker innevarande order. Leverans sker löpande ut till kund.

Engångskläder

Situationen rörande engångskläder för operation är fortsatt problematisk. Vår leverantör, Mölnlycke, kan i det här läget inte få ut några produkter alls ur Myanmar där de tillverkas. Detta är en följd av militärkuppen i februari. Det är därför mycket viktigt att vi använder alla kläder på bästa sätt och verkligen sparar de engångsplagg vi har tillgång till för de operationer som kräver högsta grad av renhet.

Det har varit mycket svårt att hitta alternativa leverantörer som kan möta kraven vi ställer på bl a lågt fibersläpp. Vi fortsätter att söka och utvärderar just nu några nya alternativ. Tillsvidare kommer MediCarrier att fortsätta allokera ut de volymer vi kan få av engångskläder. Ny allokering planeras under vecka 15.

Vaccinationer mot covid-19

Just nu pågår förberedelser inför breddvaccinationen av befolkningen i Region Stockholm. MediCarrier och SFU har arbetat intensivt för att säkerställa god tillgång på sprutor, kanyler och övrigt förbrukningsmaterial för att kunna genomföra vaccinationerna enligt plan. I skrivande stund är tillgången på förbrukningsmaterial säkrad för resten av 2021.

Hur påverkas varuflödet av stoppet i Suezkanalen?

På kort sikt ser vi i fortsatt ingen direkt påverkan på våra leveranser med anledning av stoppet i Suezkanalen. Vi fortsätter dock att hålla dialog med våra leverantörer kring långsiktiga följdeffekter. SFU har under vecka 14 gått ut med ytterligare förfrågan till leverantörerna om eventuella långsiktiga konsekvenser till följd av det tidigare stoppet.

Vi vet att logistikplaneringen för alla frakter ger varje fartyg sin bokade tid i destinationshamnen. Hela denna planering blev givetvis rubbad av det veckolånga stoppet och kan i värsta fall ge återverkningar under en längre tid. Genom att hålla dialogen med leverantörerna igång får vi en bättre möjlighet till god framförhållning och kan tillsammans göra ett arbete för att i tid hitta ersättningsartiklar för sådant som kan komma att försenas. Våra leverantörer arbetar i sin tur intensivt med sina speditörer för att hitta lösningar på eventuella problem, t.ex. genom att välja andra transportsätt eller andra hamnar än de större europeiska hamnar där godset vanligast tas in. Ambitionen är att säkerställa ett tryggt varuflöde till vården.

SYLAK AB ändrar namn till OBSERVE MEDICAL NORDIC AB

Den 30 oktober 2020 förvärvades Sylak AB av det norska börsnoterade företaget Observe Medical.

Sylak AB har nu bytt namn till Observe Medical Nordic AB.

Nyhetsbrevet ges ut av MediCarrier i samverkan med SF Upphandling och vårdgivare inom Region Stockholm.

Ansvarig utgivare: Annika Berthold, annika.berthold@sll.se

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Select list(s)*

Loading