Nytt om varuförsörjning v12 2021

Detta nyhetsbrev om varuförsörjning är en del av projektet Robust varuförsörjning. MediCarrier är avsändare och innehållet produceras i samverkan med SF Upphandling och vårdgivarna.

I detta nummer följer vi upp två angelägna områden – tillgången på engångskläder och situationen med BD. Det finns också information om tre nya avtal som startar 1 april.

Serviceförvaltningens upphandlingsavdelning och MediCarrier bevakar situationen med grundstött fartyg i Suez-kanalen. I dagsläget har vi ingen information om att det kommer ge upphov till någon ny bristsituation. Men Suez-kanalen är en viktig handelsväg för containerfartyg och det är just nu osäkert när situationen är löst. Det är därför troligt att vi kommer märka av det på något sätt. Avstämning med leverantörer pågår. Vi har fortsatt gott om skyddsutrustning och andra kritiska artiklar, vilket gör oss mindre sårbara för störningar.

Vi passar på att påminna om vad som gäller för leveranser under påskhelgen och att returnera varuvagnarna!

Vänliga hälsningar, Annika

Annika Berthold,
vd MediCarrier
annika.berthold@sll.se

Läget inom varuförsörjning vecka 12

Leveranser av aggregat till BDs infusionspump Alaris

Som vi tidigare informerat om har Becton Dickinson tvingats återta en stor mängd artiklar kopplade till infusionspumparna av Alarismodell där de inte kunde garantera sterilitet. Det BD jobbat på är att snabbt etablera en ny steriliseringsenhet i Holland och redan nu får vi information om att vissa artiklar kan levereras från denna enhet. Leverantören har meddelat att de volymer som kommer till Norden kommer att allokeras ut i förhållande till antalet pumpar som är i bruk.

MC 59616 – en mindre volym har redan skickats från BD och mer kommer nästa vecka. Det är dock fortfarande oklart om hela vår order kan tillgodoses.

MC 63809 – här har leverantören en ersättningsartikel som skickas i nästa vecka, vilket innebär att hela den order vi i nuläget har kommer att levereras. Ersättningsartikeln skiljer sig något från originalet vilket leverantören skriver om i informationsbrev som kommer att publiceras på MediCarriers hemsida.

Personalkläder för operation

Som vi tidigare skrivit om har vi under en längre period haft problem med att få tillräckliga volymer av operationskläder av engångstyp, så kallade Clean Air Suit. Vi har avtal med både Mölnlycke (BARRIER) och OneMed (evercare), men båda leverantörerna har haft problem att möta våra behov.

Först tvingades Mölnlycke, på grund av ett Covid-utbrott,  stänga sin fabrik i Myanmar under en tid. Detta ledde till problem med leveranserna. Denna situation verkade dock vara på väg att stabiliseras när militärkuppen ägde rum den 1 februari. I de veckomöten som SF Upphandling, tillsammans med MediCarrier, har med leverantören har budskapet fram till nu varit att produktion och leveranser trots det politiska läget fungerade. I början av denna vecka kom dock signaler om att Mölnlycke nu ser att de får allt svårare att upprätthålla full produktionskapacitet och att leveranser till och från Myanmar blir alltmer ansträngda. Vissa volymer är redan skeppade och där kommer vi att få ta del av de allokeringar leverantören gör till sina avtalskunder. Samtidigt flaggar de för långa leveranstider och kraftiga förseningar från maj/juni. Du kan läsa hela Mölnlyckes brev på MediCarriers hemsida.

Vad gör vi som arbetar med varuförsörjningen?
Från SF Upphandlings sida har arbetet pågått sedan i somras med att söka alternativa leverantörer. Problemet är att vi har svårt att finna leverantörer som lever upp till de höga krav vi ställer på dessa kläder. Vi har inte givit upp, men ser att vi behöver vidta andra åtgärder för att parera bristen.

Eftersom vi vet att det finns en tydlig koppling till hur flergångskläder för operation används har vi arbetat också med det sortimentet.

Patrik Bergström, FM controller på Södersjukhuset berättar: ”Vi har sedan den 24 mars bytt ut både engångskläder (CAS) och Mertexplaggen för situationer där det finns behov av hög grad av renhet och lägre CFU-utsläpp och ersatt dem med en ny arbetsdräkt för operation, de sk Olefinplaggen.

Anledningen till skiftet av arbetsdräkt är den rådande bristen i hela Regionen på engångskläder för operation och pågående CFU mätningar av ventilationen på operationssalarna på SöS. Detta har vi kunnat göra tack vare att Karolinska, som äger plaggen, har frigjort dem för användning”.

Note: CFU = Colony Forming Units, dvs. bakteriebärande luftburna partiklar

Vad kan du göra?
Risken för att operationsverksamheten kan behöva begränsas är nu påtaglig om inte alla hjälps åt för att använda de kläder vi har tillgång till på allra bästa sätt. För att minska den risken behöver engångs- och flergångskläder för operation reserveras för rätt tillfällen. Din insats är avgörande om vi ska få resurserna att räcka till:

  • Förstå vilka kläder som ska användas när
  • Lägg inte undan några plagg för framtida bruk.
  • Hjälp till genom att omgående lämna använda flergångskläder till tvätt så vi tillsammans med Textilia kan säkerställa en så hög omsättningshastighet som möjligt – och att rena kläder alltid finns att tillgå.

CAS-kläderna är fortsatt säljstoppade och de volymer som kommer in kommer att allokeras ut till beredskapsförråden precis som tidigare. Vi på SF Upphandling fortsätter att arbeta för att finna en lösning och räknar med att vi, med allas hjälp, ska kunna hantera denna situation.

Besöksoverall finns nu att beställa

Tillfällig artikel COR376, Besöksoverall med huva för besökare på operationsavdelning, finns att beställa från 26/3. Produktblad till artikeln hittar du här. Ordinarie artikel 67913 och 87679 kommer inte kunna levereras från leverantör under våren.

OneMed Sverige AB COR376 1116515 Besöksoverall med huva L, för besökare på op.avd, SM material

Nytt avtal Sårbehandlingsartiklar, SLL575

Information från Serviceförvaltningens Upphandlingsavdelning

Den 1 april startar nytt avtal för Sårbehandlingsartiklar, SLL575. Avtalet sträcker sig till och med 2022-08-31 med möjlighet till förlängning upp till 24 månader.

Sortimentet som finns med på detta avtal är det som idag finns på avtalen Sårbehandling special SLL572 och Förbandsartiklar SLL570. Med detta nya avtal kommer alla sårbehandlingsartiklar att finnas inkluderade i samma avtal. Gipssortimentet kommer att finnas på ett separat avtal, SLL577 (se separat nyhet för mer information om detta).

Bland det avtalade sortimentet finns en del produkter som är avtalade redan idag, men en del av sortimentet är helt nytt.

Artiklarna på detta avtal blir beställningsbara 6 april. Mer information och kontaktuppgifter till upphandlare och avtalscontroller finns på MediCarriers hemsida https://www.medicarrier.se/nytt-avtal-sarbehandlingsartiklar-2020-sll575/.

Nytt avtal Gipsartiklar med tillbehör, SLL577

Information från Serviceförvaltningens Upphandlingsavdelning

Den 1 april startar nytt avtal för Gipsartiklar med tillbehör, SLL577. Avtalet sträcker sig till och med 2023-03-31 med möjlighet till förlängning upp till 24 månader.

Sortimentet som finns med på detta avtal är det som idag finns på avtal Förbandsartiklar SLL570. Med detta nya avtal kommer hela gipssortimentet att finnas avtalat i ett eget objekt.

Artiklarna på detta avtal blir beställningsbara 6 april. Mer information och kontaktuppgifter till upphandlare och avtalscontroller finns på MediCarriers hemsida https://www.medicarrier.se/nytt-avtal-gipsartiklar-med-tillbehor-2021-sll577/.

Nytt avtal avseende husgerådsartiklar

Information från Serviceförvaltningens Upphandlingsavdelning

Den 1 april startar nytt avtal för husgerådsartiklar. Artiklarna på detta avtal blir beställningsbara 6 april. Mer information och kontaktuppgifter till upphandlare och avtalscontroller finns på MediCarriers hemsida https://www.medicarrier.se/nytt-avtal-avseende-husgeradsartiklar/.

Leveranser av sjukvårdsmaterial under påsken

Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus, Södersjukhuset, Södertälje sjukhus och Capio S:t Görans sjukhus får leveranser även röda dagar som infaller måndag till fredag.

För övriga kunder gäller följande:
Inga leveranser sker från MediCarrier röda dagar 2 och 5 april. De kunder vars ordinarie leveransdag infaller på röd dag kan beställa leverans på annan dag. Ni som har ordinarie leveransdag 6/4 eller 7/4, tänk på att ni måste beställa senast kl 14.00 onsdag 31/3 för att få leverans 6/4 och senast kl 14.00 torsdag 1/4 för att få leverans 7/4 (beställningar ska ske två helgfria dagar innan leverans).

Observera att byte av leveransdag i samband med röda dagar kostar 300 kr för alla kunder.

För mer information, se https://www.medicarrier.se/leveranser-av-sjukvardsmaterial-infor-pask-2021/

Hur tas dina synpunkter omhand?

Eva Losman Ragnå, SF Upphandling

För att vi kontinuerligt ska utveckla det sortiment vi inom Region Stockholm har på avtal krävs insatser av många slag. En viktig del i att förstå att produkterna fungerar som det är tänkt är att MediCarrier och SF Upphandling får återkoppling från er som använder dem.

Du som har funderingar kring sortiment, kvalitet, förpackningsstorlek, utformning, leveranstider eller liknande frågor som hör samman med varor, hittar ett formulär på MediCarriers hemsida för att förmedla denna synpunkt. Här kan du också lägga signaler om andra artiklar som behövs, alternativ till nu avtalade artiklar eller andra krav du tycker vi bör ställa på produkterna. Dessa sparas till kommande upphandlingar.

Vi upplever att det alltid blir bättre om du som har en synpunkt själv fyller i formuläret. Då brukar beskrivningen bli mest korrekt. När du skickat in ditt formulär får du direkt besked att synpunkten tagits emot.  Handlar din synpunkt om bristande kvalitet kommer den att hanteras av SF Upphandling och avtalad leverantör. Vissa synpunkter kan ge upphov till en reklamation, medan andra leder till en diskussion och en värdefull återkoppling till leverantören.

En viktig signal till leverantörerna
Under pandemin har vi i flera fall fått komplettera vårt sortiment med andra artiklar än de avtalade för att tillgodose vårdens behov. Enormt stora volymer av framför allt skyddsutrustning har skickats ut till vården – artiklar som inte använts tidigare eller i alla fall inte använts i samma omfattning. Vi ser det därför som ganska självklart att det också kommer in lite mer synpunkter än vanligt. Även om du inte får en återkoppling kring exakt vad som hänt med just din synpunkt vill vi att du ska veta att din återkoppling är oerhört värdefull. Inte minst för våra leverantörer är de en viktig signal och i bästa fall ett inspel till framtida produktutveckling som i förlängningen kommer vården till del.

Ett särskilt formulär för reklamationer
Om du skulle vilja göra en reklamation av saknade varor, saknad följesedel, fel följesedel, skadad eller fellevererad vara vet du säkert att det finns ett reklamationsformulär för det på MediCarriers hemsida.

Nyhetsbrevet ges ut av MediCarrier i samverkan med SF Upphandling och vårdgivare inom Region Stockholm.

Ansvarig utgivare: Annika Berthold, annika.berthold@sll.se

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Select list(s)*

Loading