Nytt om varuförsörjning v1 2021

Detta nyhetsbrev om varuförsörjning är en del av projektet Robust varuförsörjning. MediCarrier är avsändare och innehållet produceras i samverkan med SF Upphandling och vårdgivarna.

God fortsättning! Glädjande nog har läget inom varuförsörjning varit relativt lugnt under helgerna, även om trycket på beställningar och leveranser varit högt. Det finns gott om skyddsutrustning på lager.

Den nya rekommendationen om munskydd till medarbetare för resor i kollektivtrafiken väcker en del oro om tillgången, men det finns ingen anledning till oro. SF Upphandling och MediCarrier har säkerställt att det finns så det räcker för vårdens behov, pandemivaccinering och utdelning till medarbetare.

Det har kommit en del frågor om hur man prenumererar på detta nyhetsbrev. Det gör du här https://www.medicarrier.se/prenumeration/.

I detta nummer har vi en intervju med Marie Aronsson, logistiksamordnare för anestesi inom Södersjukhuset om hur hon jobbade med materialförsörjning under pandemin i våras.

Annika Berthold,
vd MediCarrier
annika.berthold@sll.se

Läget inom varuförsörjning vecka 1

Munskydd till medarbetare för resor i kollektivtrafiken

Region Stockholm rekommenderar att regionens nämnd och bolag ska tillhandahålla munskydd till medarbetarna som behöver ta sig till och från sin arbetsplats med kollektivtrafik under rusningstrafik för att resan ska kunna ske på ett säkert sätt. Mer information finns på Region Stockholms intranät. https://intranat.sll.se/nyheter/lsf/2021/01/region-stockholm-tillhandahaller-munskydd-for-medarbetare-som-maste-resa-i-kollektivtrafiken/

MediCarrier har tillsammans med SF Upphandling säkerställt god tillgång på munskydd. Det räcker alltså till vårdens behov, pandemivaccinering och utdelning till medarbetare. Det munskydd med öronband som är beställningsbart är COR298 (typ IIR). Det är dock önskvärt att beställningarna sker i en jämn takt. Ryckiga beställningar kan orsaka en tillfällig restsituation då vi måste hinna fylla på från externlagret.

Restnotering på riskavfallskärl 60 L

Riskavfallskärlen för smittförande avfall och cytostatika, gula 60 L med artikelnr 66495 är för tillfället restnoterade. Det finns fortfarande riskavfallskärl 30 L att beställa (artikelnr 66494). Arbete pågår med att få nya leveranser.

Värmejackor fördelas till beredskapsförråd

Värmejackor har varit en bristprodukt under pandemin och det är fortfarande svårt att få leveranser, eftersom många tillverkare ställt om produktionen till skyddsprodukter. Det har dock nyligen kommit in leveranser av värmejackor till MediCarrier som kommer att fördelas via beredskapsförråden under vecka 2. Eftersom det fortsatt råder brist på värmejackor går de inte att beställa, utan de fördelas efter behov.

Produktnyhet: Långa PVK:er för svåra venösa venåtkomster

Befintligt avtal med B Braun Medical AB gällande injektions- och infusionsartiklar har kompletterats med följande artiklar och finns beställningsbara i Clockwork men finns ännu ej inlagda i MediCarrier katalogen.

Dessa är ultraljudssynliga och röntgentäta. 300PSI. Utformade för svåra venösa venåtkomster. Fabrikat Introcan Safety® Deep Access.

MC nr 96740 4251620-01 Infusionskanyl säkerhetsprodukt 18G utan injektionsport 1,3x64mm
MC nr 96741 4251621-01 Infusionskanyl säkerhetsprodukt 20G utan injektionsport 1,1x64mm
MC nr 96742 4251622-01 Infusionskanyl säkerhetsprodukt 22G utan injektionsport 0,9x64mm
MC nr 96743 4251623-01 Infusionskanyl säkerhetsprodukt 24G utan injektionsport 0,7x32mm

Se bild.

Vid eventuella frågor om produkterna, kontakta Katie Andersson, SF Upphandling katie.andersson@sll.se

Marie jagar material för att SÖS ska kunna rädda liv

Denna artikel har tidigare publicerats på Södersjukhusets intranät den 18 maj och återpubliceras med deras tillstånd. Den ger en inblick i hur vardagen sett ut för de som arbetat med varuförsörjning under pandemin.
Av Södersjukhusets kommunikationsavdelning

Covid-19 medför extraordinära utmaningar för materialförsörjningen. Marie Aronsson, logistiksamordnare för Anestesi, gör sitt bästa för att parera materialbristen.
– Det är fortfarande kritiskt läge. Det handlar om liv och död för patienterna.

I denna artikel beskriver Marie Aronsson den utmanande vardag som råder nu.

– Ökningen är fem eller tio gånger för många produkter. Slutet sugsystem går åt som smör i solsken. Där har efterfrågan ökat 20 gånger, säger Marie Aronsson.

– Det är som att befinna sig i en högtryckstvätt då restnoteringar sköljde över oss, trycket att leverera är stort för att arbeta patientsäkert.

För att vårda covid-19-patienter räcker det inte med respiratorer – det behövs en rad andra artiklar som Region Stockholms varuförsörjningsbolag MediCarrier ska anskaffa.


Ovan några av de kritiska artiklar som behövs i vården av covid-19-patienter – uppifrån: 1. Andningsballong, engångs. 2. Videolaryngoscope, som används för att titta ner i luftvägarna. 3. Två typer av specialledare för svår luftväg.

– Det handlar om att säkerställa patientens vård med det specialmaterial som är knutet till Anestesi/IVA. Artiklar som används vid svår luftväg till de svårast sjuka som kämpar för sitt liv, säger Marie Aronsson.

Vilka produkter är mest kritiska i vården av covid-19-patienter?

– Till exempel andningsballonger, som används vid transport av patienter. Specialledare, som förs ner i luftväg, med olika syften. Trakealtuber. Patientslangar med vattenfälla.

– Olika filter till narkosapparater och respiratorer, som förhindrar smittspridning in i apparaten eller att det ska spridas ut i rummet. Det är också stora bristvaror.

Just-in-Time-tänkandet utmanas av krissituationer

När efterfrågan ökade explosionsartat så blev många leverantörer tagna på sängen – liksom regionens varuförsörjningsbolag MediCarrier.

– När vi gick över till Just in Time-system så försvann stora delar av vår direkta kommunikation med leverantörerna, säger Marie Aronsson.

– Jag saknar en typ av bevakningsfunktion, där vi får en indikation om leveransstörningar. Och det måste också finnas en rättvis fördelningsnyckel, som tar hänsyn till behovet på varje sjukhus.

Varje dag går nu Marie Aronsson ned på Steriltekniskt Centrum och tittar vilka produkter som finns i lager och vilka hon behöver hitta leverantörer till.

Hur många ”egna” ersättningsprodukter har du behövt hitta?

– Cirka 20. Efter leveransstörningar i dag, så är det ytterligare fem som jag behöver hitta alternativ till.

– Jag hade en leverantör som inte levererat någonting på 4,5 vecka. Jag ringde leverantören och då sade han: ”Vi har inga leveransproblem. Du har tur, jag har lite hemma, jag kan komma med det.” Han levererade på parkeringen.

Ser du någon ljusning?

– Jag kan se att när det gäller vissa artikelgrupper så har det lättat och vi befinner oss i bättre fas, till exempel för videolaryngoscope, vissa trachealtuber. Däremot dyker det upp nya artikelgrupper som innebär att det ständiga sökandet efter ersättningsartiklar fortgår. Nu är det kopplingsstycken, intubationsledare, tracheostomituber, med mera.

– Marknaden känns långt ifrån stabil, när jag flera gånger i veckan får indikation på kommande leveransstörning eller att en typ av produkt inte tillverkas under covid-19-perioden. Helt enkelt för att leverantörer och tillverkare väljer ut specifika produktgrupper att rikta in sig på.

Vad krävs det för egenskaper för ditt jobb?

– En av mina viktigaste uppgifter är att bygga upp ett nätverk för goda samarbeten – mellan kliniker, sjukhusets serviceenheter, leverantörer, Region Sthlm etc.

– Samt att vara en stor kunskapsbank, där patientens vårdbehov kopplat till en specifik artikel/produkt, och att kunna beräkna beställningsvolymer.

Nyhetsbrevet ges ut av MediCarrier i samverkan med SF Upphandling och vårdgivare inom Region Stockholm.

Ansvarig utgivare: Annika Berthold, annika.berthold@sll.se

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Select list(s)*

Loading