Nyheter

Steriliseringsprodukter

Meddelande från SLL Upphandling

Nytt avtal  fr.o.m. 2018-09-01

Nu finns ett nytt avtal för Steriliseringsprodukter. Avtalet omfattar steriliseringsprodukter till sterilcentraler för Stockholms läns landstings (SLL) förvaltningar, bolag och stiftelser.

Avtalet omfattar bland annat packskynken, steriliseringspåsar och torkdukar. Alla förbrukningsartiklar på avtalet beställs via MediCarrier.

Vid frågor om avtalet vänlig kontakta Mats Borin, Upphandlare/Avtalscontroller, mats.borin@sll.se

För mer information under avtalsperioden se http://www.upphandling.sll.se/avtal

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Din e-postadress *

Välj kategori *
Allmän information
IT drift
Nya avtal
Sortimentsförändring