Nyheter

Nytt avtal Sårbehandlingsartiklar, SLL575

Meddelande från Region Stockholms, Serviceförvaltningen Upphandlingsavdelning:

Den 1 april startar nytt avtal för Sårbehandlingsartiklar, SLL575. Avtalet sträcker sig till och med 2022-08-31 med möjlighet till förlängning upp till 24 månader.

Sortimentet som finns med på detta avtal är det som idag finns på avtalen Sårbehandling special SLL572 och Förbandsartiklar SLL570. Med detta nya avtal kommer alla sårbehandlingsartiklar att finnas inkluderat i samma avtal. Gipssortimentet kommer att finnas på ett separat avtal, SLL577 (se separat nyhet för mer information om detta).

Bland det avtalade sortimentet finns en del produkter som är avtalade redan idag, men en del av sortimentet är helt nytt. I det nya sortimentet finns bland annat följande:

– Förbandstavlor, inklusive påfyllnadsmaterial
– Förbandsmaterial för räddningstjänst
– Brännskadekompresser

Vid frågor eller funderingar kontakta ansvarig upphandlare eller avtalscontroller:

Carin Falk, upphandlare
Tel: 070-737 74 85
E-post: carin.falk@sll.se
Robin Engwall, avtalscontroller
Tel: 072-467 38 57
E-post: robin.engwall@sll.se


 

OBS! Beställningssystemet kommer att uppdateras den 6 april 2020.

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Select list(s)*

Loading