Nyheter

Nytt avtal: Pappers- och plastvaror, SLL760

Nytt ramavtal klart för Pappers- och plastvaror SLL760. Avtalet gäller från 2022-02-01 och gäller i två år med en förlängningsmöjlighet på upp till 24 månader.

Avtalet omfattar olika typer av pappers- och plastvaror – förbrukningsartiklar såsom engångsmaterial inom kost- och servering, patientrelaterade produkter (t.ex. medicinbägare), påsar och säckar, personlig skyddsutrustning (t.ex. engångsförkläden), torkpapper med mera.

Ett likvärdigt sortiment som tidigare funnits lagerlagt hos MediCarrier kommer fortsättningsvis finnas lagerlagt där. De artiklar som har lägre förbrukning kommer hanteras som transitartiklar. Då anbud inte inkommit för samtliga produkter kommer regionen gå ut i en tilläggsupphandling för att förhoppningsvis få in anbud på nödvändiga produkter. Ytterligare information kring avtalet kommer inom kort att finnas i vår Avtalskatalog.

Kontaktpersoner på SF Upphandling:
Frågor kring upphandlingen besvaras av upphandlare Monica Merta, monica.merta@regionstockholm.se
Frågor gällande avtal besvaras av avtalscontroller Peter Lindell, peter.lindell@regionstockholm.se

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Select list(s)*

Loading