Nyheter

Nytt avtal Gipsartiklar med tillbehör, SLL577

Meddelande från Region Stockholms, Serviceförvaltningen Upphandlingsavdelning:

Den 1 april startar nytt avtal för Gipsartiklar med tillbehör, SLL577. Avtalet sträcker sig till och med 2023-03-31 med möjlighet till förlängning upp till 24 månader.

Sortimentet som finns med på detta avtal är det som idag finns på avtal Förbandsartiklar SLL570. Med detta nya avtal kommer hela gipssortimentet att finnas avtalat i ett eget objekt.

Det nya avtalet består till stor del av samma sortiment som finns inkluderat i nuvarande avtal SLL570. Nyheter för detta avtalet är ett större sortiment av trägips med tillbehör (Woodcast), samt ett något mindre sortiment av syntetgips med isocyanater.

Vid frågor eller funderingar kontakta ansvarig upphandlare eller avtalscontroller:

Carin Falk, upphandlare
Tel: 070-737 74 85
E-post: carin.falk@sll.se
Robin Engwall, avtalscontroller
Tel: 072-467 38 57
E-post: robin.engwall@sll.se


 

OBS! Beställningssystemet kommer att uppdateras den 6 april 2020.

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Select list(s)*

Loading