Nyheter

Nytt avtal för Undersökningshandskar SLL761

Meddelande från Region Stockholms upphandlingsavdelning:

Region Stockholm har ett nytt avtal för Undersökningshandskar som gäller 2019-06-01 – 2021-05-31 (med möjlighet till förlängning 2 år).

Avtalet innehåller undersökningshandskar, skyddshandskar samt handske för laboratoriearbete och cytostatikaberedning.

Se handskguiden för mer information och val av rätt handske.

Mer information finns i avtalskatalogen www.upphandling.sll.se/avtal.

Har ni några frågor avseende avtalet så kontakta Lina Collini, avtalscontroller (lina.collini@sll.se).

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Select list(s)*

Loading