Nyheter

Nytt avtal för Patientnära analysinstrument och snabbtester, SLL418

Meddelande från Region Stockholms, Serviceförvaltningen Upphandlingsavdelning:

Region Stockholm har ett nytt avtal för Patientnära analysinstrument och snabbtester som gäller 2020-10-01 – 2022-09-30 (med möjlighet till förlängning 2 år).

Avtalet omfattar tester såsom CRP, HbA1c, glukos, Hb, urintest, graviditetstest, glukos-albumin, drogtester, F-Hb, mononukleos, strep-A, PK(INR) och formaldehydlösning.

Nytt för detta avtal är att till vissa av de instrumentbundna testerna kommer instrument att tillhandahållas kostnadsfritt från reagensleverantör i det fall avdelningen inte redan har ett fungerande instrument. Se prislista.

Förbrukningsartiklarna finns i MediCarriers katalog och beställs via ClockWork.

Instrument och tillbehör till instrument beställs via ClockWork för de som har det beställningssystemet. I övrigt direkt från leverantören.

Abbott Scandinavia AB är avtalad leverantör för reagenskassetter, kontrollvätskor och tillbehör till i-STAT. Elektronisk simulator till i-STAT 1 analyzer är upphandlad men kommer inte distribueras via MediCarrier utan beställs direkt i ClockWork.

Siemens Healthcare AB är avtalad leverantör för urinsticka Multistix 8, denna kommer inte distribueras via MediCarrier utan beställs direkt i ClockWork.

Mer information finn i avtalskatalogen.

Har ni några frågor avseende avtalet så kontakta Robin Engwall, avtalscontroller (robin.engwall@sll.se).

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Välj kategori*