Nyheter

Nytt avtal för Operationssugutrustning med tillhörande förbrukning SLL580

Meddelande från Region Stockholms Upphandlingsavdelning:

Avrop från antagna leverantörer kommer att ske genom annan fördelningsnyckel.

Förbrukningen ska gå via Medicarrier och Maskin, service/underhåll, utbildning via Clockwork. Dessa finnas beställningsbara från och med 13 april 2019.

Avtalsperiod: 2019-04-13 – 2021-04-12 med möjlighet till förlängning upp till 24 månader.

Observera att avtalet byter namn – hette tidigare Sugpumpar, Sugförbrukning flergångs/engångs.

Avtalet omfattar: Sugpumpar, kanistrar, sugförbrukning flergångs/engångs. Förbrukningsartiklar är avsedda för sugpumpar, ejektorsugar och operationssugar. Sugutrustning med tillhörande förbrukning och inte sug och spolutrustning.

Kontaktperson för upphandling och avtal är Elisabeth Deniz, 0707-37 37 75, elisabeth.deniz@sll.se

För bilder och sortiment se MediCarriers varukatalog.
Avtal och prislista återfinns också i avtalskatalogen, www.upphandling.sll.se/avtal

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Select list(s)*

Loading