Nyheter

Nytt avtal för operationshandskar, SLL471

Meddelande från Region Stockholms Upphandlingsavdelning:

Region Stockholm har ett nytt avtal för operationshandskar som gäller 2020-04-01 – 2022-03-31 (med möjlighet till förlängning 2 år).
Avtalet omfattar operationshandskar och sterila undersökningshandskar.

Beställning sker via Clockwork och produkterna distribueras via MediCarrier.

Se handskguiden för mer information och val av rätt handske, https://medicarrier.se/wp-content/uploads/handskguiden.pdf.
Mer information finns i avtalskatalogen https://contracts.tendsign.com/ContractArea/Details/1579842.

Har ni några frågor avseende avtalet så kontakta Lina Collini, avtalscontroller (lina.collini@sll.se).

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Välj kategori*