Nyheter

Nytt avtal för Blodtomhetsutrustning och förbrukning, SLL592

Meddelande från Region Stockholms Upphandlingsavdelning:

Den 1 maj startar ett nytt avtal för Blodtomhetsutrustning och förbrukning.

Avtalet omfattar flergångsmanschetter till blodtomhetsutrustning, rullmanschetter samt engångstourniqet.

Utrustning samt engångsmanschetter efterfrågas i en pågående tilläggsupphandling, resultatet av denna är ännu inte klart.

Samtliga artiklar finns beställningsbara i inköpssystemet Clockwork och distribueras via MediCarrier. Mer information finns i Avtalskatalogen

För frågor gällande avtalet kontakta:
Upphandlare Carin Jeschke
070-737 74 85

Avtalscontroller Lise-Lott Littunen
070-737 48 70

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Välj kategori*