Nyheter

Nytt avtal: Batterier, SLL145

Avtalet gäller i två år från och med 2022-05-01 och har en förlängningsmöjlighet på upp till 24 månader.

Avtalet omfattar Batterier;

  • Engångsbatterier, flergångsbatterier och laddare
  • Knappcellsbatterier
  • Ficklampor

Ett likvärdigt sortiment som tidigare funnits lagerlagt hos MediCarrier kommer fortsättningsvis finnas lagerlagt där. De artiklar som har lägre förbrukning kommer hanteras som transitartiklar.

Ytterligare information om avtalet kommer att läggas ut i Avtalskatalogen i samband med avtalsstart.

Frågor gällande upphandlingen besvaras av upphandlare Monica Merta och avtalsfrågor besvaras av avtalscontroller Peter Lindell.

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Select list(s)*

Loading