Nyheter

Nya avtal avseende Skrivare, skanner, fax och toner, SLL811 samt IT-tillbehör, SLL821

Meddelande från Region Stockholms upphandlingsavdelning:

Nytt avtal avseende skrivare, skanner, fax och toner, SLL811 finns på plats sedan 2019-09-15. Region Stockholm kommer även fortsättningsvis ha avtal för HP maskiner men av en nyare modell.

Förbrukningsmaterial till de skrivare och faxar som fanns på tidigare avtal finns nu att köpa på avtalet för IT-tillbehör, SLL821.

Nytt avtal för IT-tillbehör, delområde toner finns på plats från 2019-10-01. På detta avtal finns toners till de skrivare som tidigare låg på avtalet SLL811.

Vad gäller IT-tillbehör i övrigt är det delområde tilldelat och avtalsspärren löper ut 2019-10-11. I det fall detta inte överprövas kommer vi arbeta för att få in dessa produkter i katalogen snarast. I det fall det överprövas kommer vi presentera en lösning för det.

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Select list(s)*

Loading