Nyheter

Ny information till dig som vaccinatör gällande beställning av sprutor till Pfizervaccinet

Sprutor med låg dödvolym ökar möjligheten att dra upp sex vaccindoser ur varje flaska av Pfizers vaccin.
Nu finns 1ml sprutor med låg dödvolym tillgängliga för beställning hos MediCarrier.

Det innebär att ni behöver lägga order på artikelnummer COR372 för att få dessa levererade.

Vi uppmanar er fortsatt att endast beställa material för de vaccindoser som ni har blivit tilldelade samt att lägga små och frekventa order på sprutor och kanyler så att MediCarrier hinner fylla på plocklagret. På så vis kan vi tillsammans säkerställa att alla som behöver få sprutor och kanyler får artiklar i tid. MediCarriers kundtjänst kommer att minska ner stora beställningar. Tack för ert samarbete!

Specifikation av material som behövs vid vaccination med Pfizers vaccin

91925 Injektionskanyl 21Gx50mm grön (för uppdragning/beredning) 2 st per 6 doser
COR372 Spruta injektion 3-komp Luer 1 ml, låg dödvolym 1 st per dos
92054 Spruta injektion 3-komp Luer 2ml (för beredning) 1 st per 6 doser
91969 Injektionskanyl säkerhetskanyl 23G 25 mm blå 1 st per dos

Produktinformation om COR372
Spruta 1ml, 3-komp, luer, centrisk, gradering 0,01ml, dödvolym 0,013-0,017, engångs.

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Select list(s)*

Loading