MediCarrier utvecklar verksamheten – Hur det påverkar dig

MediCarrier har upphandlat en ny leverantör för turbilstransporter från och med den 2 november 2020. Detta kommer att innebära en del förändringar för er som kund, bland annat gällande tiderna för upphämtning och leverans.

Ni kan läsa mer om dessa förändringar och hur de kommer att påverka era transporter i dokumentet ”MediCarrier utvecklar verksamheten – Hur det påverkar dig!”. Där hittar ni även kontaktuppgifter till berörda parter om ni har några fler frågor gällande detta.

MediCarrier utvecklar verksamheten – Hur det påverkar dig!

Nytt avtal turbilstransporter, tjänsteutbud och priser