Nyheter

MediCarrier uppgraderar lagersystemet

Uppdaterad: 2020-06-22

Då situationen har stabiliserats och belastningen har normaliserats i produktion så har projektägare och styrgrupp tagit ett inriktningsbeslut att projektet skall genomföra uppgraderingen under helgen v.39.

Fortsatt högsta prioritet att leverera genomförandet med hög kvalitet för att säkerställa att MediCarrier AB fortsätter leverera rätt produkter, rätt antal och i rätt tid ut till vården. Detta innebär givetvis att projektet även i fortsättningen noggrant följer utvecklingen kopplat till Covid-19 och vidtager åtgärder för riskminimering.

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Select list(s)*

Loading