Nyheter

Leveransförsening: Surecan Safety II från B Braun Medical

B Braun Medical upplever för närvarande en tillfällig leveransstörning på Serucan Safety II, som beräknas pågå till början av december.

Benämning: MediCarrier artikelnummer: Leverantörens artikelnummer: 
Surecan Safety II, 20 G x 25 mm 85875 4447007

Finns tillfällig ersättningsartikel tillgänglig? 

Ja. Tills ordinarie artikel åter är i lager erbjuder leverantören en ersättningsartikel från samma produktsortiment, Serucan Safety II, vilket gör att handhavandet inte ändras.

Benämning: MediCarrier artikelnummer: Leverantörens artikelnummer:
Surecan Safety II, 19 G x 25 mm 68876 4447002

Hur skiljer sig ersättningsartikeln från ordinarie artikel?

Skillnaden består i en något grövre kanyl, men med bibehållen längd. B Braun Medical vill dock påminna om att denna grovlek inte är lämplig för patienter med Celsite Babyport, det gäller alltjämt grovlek 0,7 mm (22G) eller 0,9mm (20G). Förpackningsstorleken är densamma.

Läs mer i leverantörens informationsbrev här

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Select list(s)*

Loading