Nyheter

Leveransförsening: Surecan Safety från B. Braun Medical

B. Braun Medical har för tillfället en leveransstörning på artikeln nedan. Leveransstörningen förväntas pågå till början av december.

Benämning: MediCarriers artikelnummer:  Leverantörens artikelnummer: 
Surecan Safety II, 20 G x 20 mm 85874 4447006

Finns ersättningsartikel tillgänglig? 

Ja, B. Braun rekommenderar att ni beställer artikeln nedan ur samma sortiment.

Benämning: MediCarriers artikelnummer:  Leverantörens artikelnummer: 
Surecan Safety II, 19 G x 20 mm 68875 4447001

Hur åtskiljer ersättningsartiklarna från ordinarie artiklar?

Skillnaden innebär en grövre kanyl, men med bibehållen längd. Förpackningsstorleken är densamma.

Läs mer i leverantörens informationsbrev här

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Select list(s)*

Loading