Nyheter

Leveransförsening: ClipVac från BD

Angående avtal SLL583 Operationsartiklar 2022:

BD har tyvärr fått försenad introduktion av ClipVac. Se nedan artiklar:

Artikelbenämning: MediCarrier artikelnummer: Leverantörens artikelnummer:
BD ClipVacTM-system
• Sugenhet
• Batteri
• Laddningsadapter med sladd
98742 5500E
Engångsartiklar för rakapparat modell 5513 98743 5575
BD ClipVac™ batteri 98722 5505
BD ClipVacTM-system laddningsadapter och batteri 98768 5506E

Det är en helt ny produkt globalt och är ett kompliment till BD Clipper; 5513E och 4406. Produkten är en sugenhet som under pågående håravkortning suger upp avklippta hår in i en behållare.

Finns tillfällig ersättning tillgänglig?

Nej,  det finns idag ingen ersättare till ClipVac. BD kommer inte marknadsföra ClipVac innan den finns att beställa.

Läs mer i informationsbrevet från BD här

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Select list(s)*

Loading