Nyheter

Leveransförsening: BD Vacutainer Push Button venprovtagningsset

BD har för närvarande leveransförsening i produktionen av BD Vacutainer® Push Button venprovtagningsset. Se information nedan:

Benämning: MediCarrier artikelnummer: Leverantörens artikelnummer: 
BD Vacutainer® Push Button venprovtagningsset.
Med stickskydd med luer, monterad på hållare, 23G, 0,6x19mm, blå.
87767 368658

Finns tillfällig artikel tillgänglig?

Ja, BD har tagit fram en ersättningsartikel, som ni beställer på samma artikelnummer som vanligt. Se information nedan:

Benämning: MediCarrier artikelnummer: Leverantörens artikelnummer:
BD Vacutainer® UltraTouchTM Push Button venprovtagningsset.
Med stickskydd med luer, förmonterad hållare, 23G, 0,6x19mm, blå.
87767 368688

Hur åtskiljer ersättningsartiklarna från ordinarie artiklar?

Handhavandet av ersättningsartikeln är detsamma. Denna produkt skiljer sig vad gäller slipning av nålen som underlättar penetrering av blodkärl och ger ett större blodflöde.

När kan ordinarie artikel åter levereras?

BD räknar med att detta kommer att lösa sig i slutet av november.

För mer information samt bilder på artiklarna, se leverantörens informationsbrev här

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Select list(s)*

Loading