Leverans- och försäljningsvillkor

Priser
Varornas pris är exklusive moms och inkluderar leveranskostnad till överenskommen leveransadress (lastkaj eller motsvarande) inom Stockholms län. Vi förbehåller oss rätten att ändra varupriserna under katalogens giltighetstid. Anledningen till detta är att leverantörer, efter förhandling med SLL Upphandling, kan göra prisjusteringar under gällande avtalsperiod.

Betalningsvillkor
Betalningsvillkor är 20 dagar efter fakturans utskriftsdatum, om inget annat överenskommits. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med gällande referensränta på +8 %.

Beställning
Beställningar ska vara MediCarrier tillhanda senast kl 12.00 två vardagar före överenskommen leveransdag, om inte annat avtalats. Vid orderbeställning eller komplettring per telefon senare än överenskommen tid ovan tillkommer en avgift på 150 kronor. På order understigande 350 kronor exklusive moms tillkommer en småorderavgift på 75 kronor.

Leveransvillkor
Leveranser från MediCarrier sker inom två vardagar efter beställning, på ordinarie/överenskommen leveransdag till angiven leveransplats (lastkaj eller motsvarande). I samband med extratjänster debiteras beställaren enligt särskild prislista. Exempelvis vid inbärning till annan plats än överenskommen leveransplats tillkommer en fraktavgift på 150 kronor/tillfälle.

Extrabeställning/extraleverans
Vid extra stopp/adress utöver överenskommen leveransplats debiteras 150 kronor/adress.
Snabborder: Vid extraleverans utöver avtalad leveransdag debiteras en frakt- och hanteringsavgift på 450 kronor.
Expressorder: Vid extra snabb leverans kan vi erbjuda våra kunder en expressorder mellan kl 07:30 -16:00 och som då levereras inom 2-3 timmar till en kostnad av 1000 kronor.

Vid extraleverans orsakad av MediCarrier debiteras ingen fraktkostnad eller småorderavgift.

Restorder
Artiklar som vid något tillfälle är slut, restnoteras och behöver ej beställas på nytt.

Varusortiment
Förändringar i varusortimentet kan ske under katalogens giltighetstid. I de flesta fallen innebär det att artikeln ersätts av en motsvarande. Information ges på hemsidan.

Ej levererade beställda varor
MediCarrier skall, på beställarens begäran, erbjuda fri ersättningsleverans i samband med felleverans eller ej levererade beställda varor.

Returer
Felbeställd ej lagerhållen vara (transit) går inte att returnera.
För kreditering av returer gäller följande villkor:
Fyll i vår retursedel. Returnera varan inom 14 dagar från mottagandet tillsammans med ifylld retursedel och kopia på följesedeln. Varan skall vara i säljbart skick och returneras i originalförpackning. Ny vara sänds inte ut automatiskt. Beställ på nytt vid behov.
Vid akut behov av varan ring kundtjänst, telefon 08-123 128 00.

Obs! Skriv ej på förpackningarna/kartongerna, eftersom dessa skall returneras till leverantör eller skickas till annan kund.

Vid retur orsakad av MediCarrier pga brister i servicen blir varan krediterad, och ingen frakt eller hanteringskostnad debiteras.

Retur av kylvaror
Felbeställd kylvara får ej returneras eftersom kylförvaringen inte kan garanteras till leverantör eller annan kund.

Retur av sterila varor
Retur av felbeställd fabrikssteril vara (lagerhållna artiklar) godkänns om den returneras i hel, obruten avdelningsförpackning med ett ytterem­ballage (kartong) som är rent, helt och väl förslutet. Varan får inte vara sampackad med osterila varor. Krediteringsrutiner sker enligt ovan. Vi följer SFVH:s (Svensk Förening för Vård­hygien) rekommendationer för returrutiner av sterilt gods.

Godkänd retur
Godkänd retur av felbeställd lagerhållen vara medför kreditering av varuvärdet reducerat med en frakt – och hanteringskostnad på 350 kronor.

Vid returhämtning pga felbeställning på dag utöver avtalad leveransdag, debiteras en fraktavgift enligt vår gällande zontaxa.

Vid retur orsakad av MediCarrier debiteras ingen frakt- eller hanteringskostnad.

Kreditering
Beräknas vara utförd inom tre till fyra veckor.

Reklamationsrutiner
Vara som vid mottagandet är funktionellt felaktig, reklameras inom 8 dagar från mottagen leverans. Om varan vid användning är funktionellt felaktig reklameras den omgående.

Vid reklamation som till exempel gäller saknad vara eller fel antal varor, faxa eller posta ifylld retursedel och kopia på följesedeln inom 8 dagar från leveransdag och beställ varan på nytt. Markera aktuell vara på följesedeln.

Vid akut behov av varan ring kundtjänst.

Vid förfrågningar angående reklamationer och kreditfakturor, kontakta kundtjänst tel 08-123 128 00, e-post info.medicarrier@sll.se

* Avvikelser mot allmänna försäljnings- och leveransvillkor kan förekomma för kunder som tecknat särskilt avtal med MediCarrier