Beställningsrutiner

Vi tar emot beställningar via elektronisk order eller via vår webbshop – MEBS. Vid elektronisk order beställ enligt lokal instruktion på ert sjukhus.
Vid frågor ang MEBS kontakta oss via e-post info.medicarrier@sll.se eller ring oss på 08-123 128 00.

Mindre beställningar kan tas emot av kundtjänst på telefon 08-123 128 00.
Vid beställning via telefon, senare än överenskommen tid nedan, tillkommer en avgift på 150 kronor.

Beställningar ska vara MediCarrier tillhanda senast kl 12.00 två vardagar före överenskommen leveransdag, om inte annat avtalats.

På order understigande 350 kronor exklusive moms tillkommer en småorderavgift på 75 kronor.

Snabbleveranser

MediCarrier står gärna till tjänst med snabbleveranser om och när det behövs.

Vi har två produkter, snabborder och expressorder som kan beställas om man behöver en produkt snabbt.

Snabborder – levereras direkt till avdelningen under dagen,kan beställas vardagar mellan kl. 07.30 – 16.00, till en kostnad av 450kr.

Expressorder – levereras senast inom tre timmar och kan beställas vardagar mellan kl. 07.30 till 16.00, till en kostnad av 1000kr.