VD-stab


Annika Berthold
Verkställande direktör
070-484 28 45

Ghita Bergdal-Sirmanshahi
chef Ekonomi och Administration
072-582 87 35

Kristiina Söderlind
HR-chef
072-582 87 33

Marie Cederholm
Affärschef
073-980 84 82

Mattias Ahlqvist
IT-chef
070-484 28 26

Torbjörn Andersson
Lagerchef
070-289 69 66

Magnus Hugne
Transportchef
070-484 29 92

Jan Brandon
Logistikutvecklingschef
072-582 87 36

Samtliga e-postadresser är på formen: fornamn.efternamn@sll.se