Kundansvarig

Våra kundansvariga ger produktsupport och kundstöd i frågor som rör produkter, sortiment och upphandling.

Kundansvariga utgör länken mellan sjukvården, leverantörer, SLL Upphandling och MediCarrier AB.

Ni är alltid välkomna att kontakta våra kundansvariga.

Carina Åström
070-484 28 13
carina.astrom@sll.se

Solveig Eriksson
072-582 87 23
solveig.g.eriksson@sll.se