Instrumentutbildning

Vid senaste upphandlingen av avdelningsinstrument upphandlades instrument med en högre kvalitet än tidigare. Dessa är 3-4 gånger dyrare på grund av den högre kvaliteten vilket gör att det är viktigt att de tas om hand på rätt sätt.

Instrumenta har på SLLs begäran tagit fram en utbildning i instrumentvård. Denna nås genom länken nedan:

www.instrumentavård.se
Lösenord: Instr2020@X