Nyheter

Injektion- och infusionsartiklar

Meddelande från SLL Upphandling.

Nytt avtal gäller fr o m 2018-11-26 som omfattar infusionsaggregat, infusionskopplingar, infusionskanyler, artärkanyler, injektionskanyler, sprutor, beredningssystem, subcutana venportrar, perifer CVK, akupunkturnålar samt öronsugar.

Nytillkomna artiklar är; artärkanyler sticksäker, stigrör/slang för lumbalpunktionmätning av tryck (ICP) i samband med LP, botoxnålar-elektroder, uppdragningskanyl/spike för hemodialys, Mab Thera RA Mixingset, kanyler till injektionsport, set, säkerhetsprodukt – flera storlekar, subcutana venportar – singeldosa, subcutana venportar – dubbelport, kundanpassat set för venportskanyl i 6 storlekar, dukningsset för perifer CVK – litet utan ultraljudsskydd vuxen, perifer CVK med 300 psi för Sherlock 3CG, Perifer venkateter lång med 300 PSI tryck, klorhexidinimpregnerad pad för intravenösa katetrar, centrala accesser, dräneringskatetrar, desinfektionsservett med etanol 80%, för rengöring av hud – injektionsportar- lock – membran, kundanpassat omläggningsset för perifer CVK, ny variant av akupunkturnål som är Japansk nåltyp, nål i rostfritt kirurgist fjäderstål som har en extremt tunn silikonbeläggning på nålspetsen vilket innebär en smärtfri och mjuk penetrering av huden som gynnar både patient och terapeut, hylsa för ”en-hands-användning”.

Eftersom anbud inte erhölls inom alla de efterfrågade funktionerna/storlekar enligt ovan så kommer en tilläggsupphandling genomföras vintern 2019. Finns synpunkter eller saknad av artiklar så finns det möjlighet att ta med dessa vid denna tilläggsupphandling. Kontakta då Katie Andersson.

Artiklarna beställs via MediCarrier.

Vid frågor till SLL Upphandling kontakta nedanstående:
Ansvarig upphandlare är Katie Andersson, e-post: katie.andersson@sll.se.

För mer information under avtalsperioden se https://www.upphandling.sll.se/avtal

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Select list(s)*

Loading