Nyheter

Injektion- och infusionsartiklar, beredningssystem för antibiotika

Meddelande från SLL Upphandling.

Upphandling av beredningssystem för antibiotika som ingår i upphandling av injektion- och infusionsartiklar SLL470.

Anbud inkom från 4 anbudsgivare, Becton Dickinson (Texium), B Braun Medical, Onemed samt TEVA.

Systemet från B Braun Medical testades kliniskt och godkändes och beslutades att tilldelas B Braun Medical. Vid publiceringen av tilldelningsbeslutet oktober 2018 så valde Becton Dickinson att överpröva detta beslut till Förvaltningsrätten. SLL Upphandling valde då att förlänga det gamla avtalet med Becton Dickinson (Texium) tills dom kommer.

Förvaltningsrätten meddelade att Region Stockholm har vunnit och kan teckna avtal med B Braun Medical.

Upphandlingsavdelningen tillsammans med B Braun har tagit fram information över vilka delar som behövs både för beredning av torrsubstans utan även för läkemedel i vätskeform som ska kunna beredas och dras upp i spruta eller tillsättas infusionslösning. I informationen framgår även Medicarrier nummer samt även hur beredningssystemet handhas. Vill även poängtera att systemet är tättslutande och uppfyller NIOSH (The National Institute for Occupational Safety and Health ) samt att det krävs färre delar än Texium.

En uppskattad kostnad för beredning per injektion uppgår för B Braun till 27,99kr/beredning och för Becton Dickinson 35,00kr/beredning.

En uppskattad kostnad för beredning per infusion uppgår för B Braun 15,09kr/beredning och för Becton Dickinson 52,89kr/beredning.

Artiklarna beställs via MediCarrier.

Vid frågor till Regionledningskontoret, Upphandlingsavd kontakta nedanstående:
Ansvarig upphandlare är Katie Andersson, e-post: katie.andersson@sll.se.
Ansvarig avtalscontroller är Ann Marie Andersson, e-post: anna.andersson@sll.se.

PDF: Upphandlade artiklar för sluten beredning o administrering av antibiotika_ BBRAUN

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Select list(s)*

Loading