Nyheter

Information från Vårdgivarguiden

Covid-19

På Vårdgivarguiden finns information till vårdgivare om coronaviruset, läget just nu, rekommendationer samt instruktioner att hantera patienter med misstänkt eller konstaterad smitta i Region Stockholm. Sidan uppdateras kontinuerligt med nyheter och annan aktuell information.

Covid-19 – samlad information

Med anledning av allt fler fall av covid-19 arbetar Region Stockholm fortlöpande för att säkerställa tillgången till skyddsutrustning där den bäst behövs. För att åstadkomma detta beslutas kontinuerligt hur utrustning ska fördelas mellan vårdgivare. Viss utrustning kan komma att ersätta med likvärdiga produkter.

Har du frågor om att arbeta med annan skyddsutrustning än du är van vid, se Vårdhygien Stockholm: https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/vardhygien/

Information om vårdhygieniska rutiner vid misstänkt eller konstaterad covid-19: https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/vardhygien/smittamnen/coronavirus/

 

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Select list(s)*

Loading