Nyheter

Information från Sarstedt angående pipettspetsar

På grund av rådande situation med covid-19 har det skett en ökad efterfrågan på ett flertal produkter hos Sarstedt. Därav har leverantören för närvarande svårt att leverera pipettspetsar, se berörda artikelnummer nedan.

Sarstedt art nr: MediCarriers art nr:
70.3040 88061
70.3040.100 88074
70.3040.200 95061
70.3040.255 95059
70.3040.355 62741

För produktområdet pipettspetsar har följande åtgärder implementerats:

• Pipettspetsar produceras under 24 timmar, 7 dagar i veckan
• För att uppnå en ännu högre kapacitet för spetsar med högst efterfrågan (t.ex. 200μl och 1.000μl spetsar) har leverantören bestämt att pausa produktionen av 300μl pipettspetsar under en period.

OBS: Det är endast pipettspetsarna i rack (box, StackPack och SingleRefill) som för närvarande inte är tillgängliga. Påsversionen (artikelnummer 70.3040) finns fortfarande tillgänglig.

Läs mer om åtgärder och förslag på ersättningsprodukter i informationsbrevet från leverantören här.

 

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Select list(s)*

Loading