Handskguiden

För att underlätta personalens val av rätt handske till olika arbetsmoment har representanter från verksamheten, yrkeshygien och vårdhygien utarbetat handskrekommendationer i denna handskguide.

Klicka här för att öppna PDF-filen