Godsdeklaration för farligt avfall

Vid varje hämtning av stickande-skärande, läkemedelsavfall och biologiskt avfall ska även en godsdeklaration fyllas i och skrivas ut i 3 exemplar. 1 exemplar behåller ni som kund för arkivering och 2 kopior följer med godset vid hämtning.

Klisteretikett måste även sitta på kärlet och UN-nummer på etiketten ska stämma överens med det som står i godsdeklarationen.

Godsdeklaration för farligt avfall

Instruktioner