Future Policy Award

Future Policy Award 2021 till Region Stockholm

Region Stockholm har vunnit ett internationellt pris, Future Policy Award 2021 i kategorin Chemicals across the lifecycle för sitt arbete med att minska användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier i kemiska produkter och varor i verksamheten.

Resultatet av arbetet är Region Stockholms utfasningslistor som är kopplade till regionens miljöprogram 2017-2021.

Priset delas ut av den internationella ideella organisationen World Council Organisation i olika kategorier. Syftet med priset är att öka global medvetenhet av exemplariska politiska åtgärder och påskynda dem.

Läs mer på:  https://www.sll.se/nyheter-stockholms-lans-landsting/2021/06/region-stockholm-vinner-internationellt-pris/