Fraktsedel för laboratorieglas och sekretessavfall

Vid varje hämtning av lab-glasavfall (ej smittförande) och sekretessavfall ska även en fraktsedel fyllas i och skrivas ut i 3 exemplar. 1 exemplar behåller ni som kund för arkivering och 2 kopior följer med godset vid hämtning.

Avfallet ska märkas med avsändare och innehåll (förslagsvis kopia av fraktsedeln).

Fraktsedel för laboratorieglas och sekretessavfall