Nyheter

Förtydligande vid beställning av spruta injektion 3-komp Luer 1 ml med låg dödvolym (COR372)

Som vi informerade om i förra veckan skall beställningar av spruta injektion 3-komp Luer 1 ml med låg dödvolym, för vaccination, göras på artikelnummer COR372. Artikeln som kommer att levereras har artikelnummer TF92053-4, vilket är samma artikel. Eftersom vi har köpt in likvärdiga och ibland identiska artiklar från olika leverantörer kan andra artikelnummer komma att levereras längre fram i vår. För att underlätta för vården skall beställning alltid göras på artikelnummer COR372.

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Select list(s)*

Loading