Nyheter

God tillgång på skyddsutrustning

Fortsatt mycket god tillgång på skyddsutrustning, men kortvarig rest kan uppstå i undantagsfall

Just nu är efterfrågan på skyddsmaterial mycket hög och MediCarrier levererar ut stora volymer till vår kunder.

Tillgången på skyddsutrustning är fortsatt mycket god. I vissa fall kan dock kortvarig rest uppstå på grund av att påfyllningen från våra externa lager inte hinner ske i den takt vi levererar ut till våra kunder. Inleveranser från våra externa lager sker dagligen. Så fort saldo kommer in från våra externa lager levereras volymerna ut till kund med nästa leverans.

Genom att ni som kund lägger mindre och frekventa beställningar, istället för få och stora beställningar, hjälper ni oss att hinna fylla på lagret i takt med leveranserna ut till kund.

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Select list(s)*

Loading