Nyheter

Fortsatt god tillgång på skyddsutrustning

Vi vill passa på att informera om att tillgången på skyddsutrustning, handskar och desinfektion fortsatt är mycket god. På följande länk hittar ni information om vilken skyddsutrustning som är möjlig att beställa för alla våra kunder:
Skyddsutrustning finns att beställa – MediCarrier AB

Vi vill även passa på att påminna om Vårdhygiens riktlinjer, att andningsskydd FFP2/N95 ska användas i covidvård. Se bifogad länk: Aerosolbildande vårdmoment.pdf | Vårdgivarguiden (vardgivarguiden.se)

Andningsskydd av klass FFP2 utan ventil ska användas vid vård av patient med covid-19. FFP3 med täckt ventil eller utan ventil ska i första hand reserveras för operation och vård av patient med öppen lungtuberkulos, då även FFP3 med öppen ventil kan användas.

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Select list(s)*

Loading