Nyheter

Förändrad rutin gällande returer till MediCarrier AB from 2/5 2022.

Detta gäller alla kunder utom Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset, Södertälje Sjukhus, Capio S:t Görans sjukhus, Danderyds Sjukhus och Norrtälje sjukhus som fortsätter att arbeta såsom de gör idag.

Från och med 2 maj 2022 så kommer en ny rutin att införas gällande returer som ska skickas tillbaka till MediCarrier.

När du har en retur till MediCarrier, oavsett orsak, ska du kontakta MediCarriers Kundtjänst på telefon 08-123 128 00, knappval 2. Där kommer ditt ärende att registreras och en returhämtning bokas och du som kund kommer att få ett mail med bekräftelse på att du bokat en returhämtning. Du kommer också i mailet att få kollietiketter som ska fästas på vardera kolli. I övrigt följer du nu gällande rutin så även ifylld retursedel skall bifogas returen.

När chauffören hämtar returen scannar hen kollietiketterna, kolli utan kollietikett kommer ej att hämtas upp av chaufför.

Den nya rutinen innebär för dig att du får bekräftelse via mail när returuppdraget bokats och ytterligare en bekräftelse när returen nått MediCarrier. Vi på MediCarrier kan följa returen under transporten.

Om du har frågor eller synpunkter om den nya rutinen kontakta oss gärna på kundtjänst via telefon 08-123 128 00 knappval 2 eller e-post info.medicarrier@regionstockholm.se.

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Select list(s)*

Loading