Nyheter

Ersättningsprodukter med anledning av covid-19

Efterfrågan på skyddsutrustning för vårdens medarbetare är stor med anledning av covid-19. Det innebär bland annat att viss utrustning kan komma att ersättas med likvärdiga produkter.

Region Stockholm arbetar fortlöpande för att säkerställa tillgången till skyddsutrustning där den bäst behövs. För att åstadkomma detta tas det kontinuerligt beslut om hur utrustning ska fördelas mellan vårdgivare. Det gäller för närvarande vissa munskydd, andningsskydd, visir/skyddsglasögon, förkläden, handsprit och ytdesinfektion.

Viss utrustning går inte att beställa då den är prioriterad att fördelas till där den bäst behövs. En del produkter kan dock finnas av annan likvärdig sort. För att söka alternativa produkter, se MediCarriers produktkatalog: https://katalog.medicarrier.se/

På Vårdgivarguiden finns dagliga lägesuppdatering, nyheter, riktlinjer och rekommendationer om covid-19: https://vardgivarguiden.se/utveckling/2019-ncov/

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Din e-postadress *

Välj kategori *
Allmän information
IT drift
Nya avtal
Sortimentsförändring