Desinfektionsmedelsguiden

För att underlätta personalens val av rätt desinfektionsmedel för olika ändamål har representanter från Vårdhygien Stockholm utarbetat denna guide.

Klicka här för att öppna PDF-filen