Nyheter

BRÅDSKANDE SÄKERHETSMEDDELANDE! BD Infusionskanyl blå

BD genomför en korrigerande åtgärd för marknadssäkerhet för att få bort två lot-numren av BD Venflon™ Pro Safety (VPS) nålskyddad IV-kanyl såsom identifieras i tabell nedan. Enligt leverantörens distributionsregister kan er organisation ha fått den berörda produkten.

MediCarrier artikelnummer Artikelbenämning Leverantörens artikelnummer Lot-nummer Utgångsdatum
60553 Infusionskanyl säkerhetprodukt 22G x 25mm, blå 393222 1274661 30/09/2024
1274662 30/09/2024

Den här återkallelsen är begränsad till produkter med produktkoden/lot-numren som anges i tabell ovan: Inga andra produktkoder eller lot-nummer för 22GA påverkas av denna produktmarknadsåtgärd.

BD har bekräftat en ökning av rapporterna gällande läckage från propp såsom visas på bilden i det bifogade informationsbrevet, för BD Venflon™ Pro Safety (VPS) nålskyddad IV-kanyl under perioden december 2021 till mars 2022.

Vad behöver du som kund göra?

  • Kontrollera och plocka omgående bort artiklar i saldo.
  • Returnera artiklar med ovan listad artikelnummer, samt batchnummer till oss på MediCarrier enligt gällande rutin för att erhålla kreditering, retursedel och ordernummer skall anges.
    Länk till retursedel: https://www.medicarrier.se/retursedel/

Se fullständigt informationsbrev från leverantören här.

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Select list(s)*

Loading